Gyenis Gyula
egyetemi tanár


1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c., 4-216. szoba
Tel.: (36-1) 411-6500/8767
Email: gyenis@elte.hu

Web-site: http://gyenis.web.elte.hu


Fogadóórája: csütörtök 10°°-12°°Szakmai életrajz

SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ
Budapest, 1940. október 23.

FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK
ELTE Természettudományi Kar:
1961-1964 biológia-földrajz szak
1964-1966 biológiai-antropológia szak
oklevél: biológia szakos középiskolai tanár és antropológus (ELTE 168/1966)

MUNKAHELYEK ÉS BEOSZTÁSOK
A/ Az ELTE Embertani Tanszékén
1966-1967 egyetemi gyakornok
1967-1974 egyetemi tanársegéd
1974-1984 egyetemi adjunktus
1984-1999 egyetemi docens
1999- egyetemi tanár

B/ Máshol
1975-1976 mb. igazságügyi szakértő (másodállás)
I. M. Igazságügyi Orvosszakértői Intézet
1975-1990 antropológus szakértő (mellékállás)
Budapesti Műszaki Egyetem Szakorvosi Rendelőintézete
1985- belga állami ösztöndíjjal vendégkutató (6 hónapig):
Laboratorium Antropogenetika, Vrije Universiteit Brussel

C/ Vezetői beosztások
1994-1997 oktatási dékánhelyettes: ELTE Természettudományi Kar
1996-2005 tanszékvezető: ELTE Embertani Tanszék

TUDOMÁNYOS FOKOZATOK
1973 Egyetemi doktori fokozat (168/1966/1973:"summa cum laude") ELTE TTK
1983 A biológia tudomány kandidátusa (9972/1983) Tudományos Minősitő Bizottság
1995 Habilitált Doktor Biológiatudományból (56/1995) Eötvös Loránd Tudományegyetem

ÖSZTÖNDÍJAK
1985 A Belga Tudományos Tanács Ösztöndíja (Brüsszel)
2000-2003 Széchenyi Professzori Ösztöndíj

SZERVEZETI TAGSÁG ÉS VÁLASZTÁS, VAGY KIJELÖLÉS ÚTJÁN ELNYERT TISZTSÉGEK
Budapesti Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, tag: 1965-
Magyar Természettudományi Társulat, tag: 1990-
a Biológiai Szakosztály alelnöke: 1997-2001
Magyar Néprajzi Társaság, tag: 1969-
Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság, tag: 1975-
Magyar Biológiai Társaság, tag: 1965-
a Társaság alelnöke: 2006-
az elnökség tagja: 1982-1985, 1990-1998
az Embertani Szakosztály titkára: 1973-1985
elnöke: 1990-
American Dermatoglyphic Association, tag: 1985-
International Association of Human Biologists, tag: 1985-
European Anthropological Association, tag: 1984-
a Council tagja: 1990-1996, 2006-
Local Treasurer: 1988-2006
az EAA Magyar Csoportjának vezetője: 1996-
Society for the Study of Human Biology, tag: 1998-
Magyar Tudományos Akadémia Sport- és Mozgásbiológiai Bizottsága, tag: 1985-1990
Magyar Tudományos Akadémia Antropológiai Bizottsága, tag: l994-
elnök: 1998-2002, 2002-2005
Magyar Tudományos Akadémia, közgyűlési doktor képviselő: 1999-2005
Anthropológiai Közlemények Szerkesztő Bizottsága, tag: 1991-
Anthropological Review (Lengyelország) Szerkesztő Bizottsága, tag: 1996-
Praehistoria Szerkesztő Bizottsága, tag: 2000-
Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara, tag: 1995-
Orvos-, pszichológus-, biológus-, toxikológus szakosztály, alelnök: 1997-2000
OTKA Ember- és Idegtudományi Zsüri, tag: 1996-1999, 1999-2002, 2002-2005, 2005-

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK
1973: "Az Egészségügyi Minisztérium különdíja" (a Felsőoktatási Intézmények V. Országos Munkavédelmi Pályázata)
1978: "II. díj" (a Felsőoktatási Intézmények VI. Országos Munkavédelmi Pályázata)
1987: "Rektori Dícséret", az Egyetem érdekében végzett eredményes munkáért: a Budapesti Műszaki Egyetem Rektora
1988: "A Művelődési Minisztérium különdíja" (a Felsőoktatási Intézmények VIII. Országos Pályázata)
1989: "A szocialista kultúráért" (Művelődési Minisztérium): ismeretterjesztési és közművelődési tevékenységért.
1997: "Huzella Tivadar dij" (Magyar Biológiai Társaság: a biológia oktatásában és a biológiai szemléletmód alakításában végzett tevékenységért.
2002: "Aranyjelvényes igazságügyi szakértő"

EGYETEMI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG
1990-1992, 1994-1997: az ELTE Természetudományi Kara Tanácsának a tagja
1993-2005: az ELTE Közalkalmazotti Tanácsa tagja

NYELVISMERET
Középfokú állami nyelvvizsga: német (1969)
Középfokú állami nyelvvizsga: angol (1978)

TANULMÁNYUTAK, KONFERENCIÁK
Külföldi tanulmányút tíz országban összesen 25 alkalommal.
Külföldi kongresszuson, konferencián 10 országban összesen: 55 előadás, ebből 5 főreferátum.

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG
1982- igazságügyi antropológus szakértő
1995-2003 közoktatási vizsgáztató (érettségi vizsgaelnök)

ÖSZTÖNDÍJAK
2000- Széchenyi Professzori Ösztöndíj

PUBLIKÁCIÓK SZÁMA
1. tanulmány: 80
2. tudományos könyvek, könyvrészletek, tankönyvek, egyetemi jegyzetek: 32
3. konferencia-kötetekben, évkönyvekben megjelent tanulmányok 39
4. disszertációk: 2
5. Egyéb szakmai publikáció: 30
6. Absztraktok: 40
7. ismeretterjesztő könyvek, könyvrészletek, fordítások: 12
8. ismeretterjesztő cikkek: 75
Összesen: 310

HIVATKOZÁSOK SZÁMA: 475

ELNYERT PÁLYÁZATOK
1984: Állami megbízás, M. M. P-299, 120.000 Ft (témavezető)
1985: Scientific Fond of Belgium, Brussel, 500.000 BF (vendégkutató)
1988-1991: OTKA I/2. T 520 400.000 Ft (témavezető)
1991-1994: OTKA I/3. T 2225 4.000.000 Ft (résztvevő)
1994-1997 OTKA I/4. T 384 4.000.000 Ft (résztvevő)
1995 OEP 3-00166/95 400.000 Ft (témavezető)
1996 OEP 3-00045/96 125.000 Ft (témavezető)
1997-2000 OTKA I/5. T 022599 4.000.000 Ft (résztvevő)
1997-2000 FKFP 0112 4.500.000 Ft (témavezető)
2000-2001 Érdi Önkormányzat 150.000 Ft (témavezető
2000-2001 OKTK A 1797 1.200.000 Ft (témavezető)
2001-2002 Érdi Önkormányzat 100.000 Ft (témavezető
2001-2004 OTKA T 034872 5.600.000 Ft (résztvevő)
2002 OKTK B 2045/V/02 900.000 Ft (témavezető)
2003-2006 OTKA T 043572 6.000.000 Ft (témavezető)
2004-2005 HM "Haderőátalakítás 2004" 4.500.000 Ft (résztvevő)

Továbbá OMFB és OTKA utazási pályázatokon összesen: 650.000 Ft.


Publikációk

 

1967  
1 Gyenis Gy. 1967 Megemlékezés Török Aurélról, születésének 125. évforduló-ján. Anthrop. Közl., 11, 111-114.
   
1968  
2 Gyenis, G. l968 Die Untersuchung des antropologischen Materials des Vácer Gräberfeldes aus den VIII-IX. Jahrhunderten. Ann. Uni. Sci. Budapest, Sectio Biologica, 9-10, 151-188.
3 Gyenis Gy. 1968 A magyarországi avarok. Természet Világa, 99, 354-359.
 
1970  
4 Gyenis Gy. 1970 Újabb adatok az ujjközépszőrzet magyarországi népességek-ben való előfordulásához. A IX. Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ismertése, Budapest. 62.
5 Gyenis, G. 1970 Recent data to the occurence of middle-phalangeal hair in populations of Hungary. Abstracts of the Lectures Delivered at the 9th Hungarian Congress of Biology. Publ. Demographic Research Institute, 32, 47-48.
   
1971  
6 Gyenis, G. 1971. Allometrische Untersuchung des Wachtsums der Hand bei 7-14 jährigen Kindern. Ann. Uni. Sci. Budapest, Sectio Biologica, 9-10, 151-188.
7 Gyenis Gy., Héra Gy. l971 A tenyéri redők vizsgálata egy Baranya megyei min-ta alapján. Anthrop. Közl., l5, 29-47.
8 Gyenis Gy. 1971 Minták a tenyéren. A bőrlécrendszer és az antropológia. Ter-mészet Világa, 102, 267-271.
   
1972  
9 Gyenis Gy. 1972 Modern tenyérjóslás. Természet Világa, 103, 425-427.
10 Gyenis, G. 1972 Über einen alleinigen Fall der Brachymesophalangie V in einer Familie. Ann. Uni. Sci. Budapest, Sectio Biologica, 14, 31-37.
11 Gyenis Gy. 1972 A tenyér- és ujj dermatoglypha vizsgálatok hibáiról egy köz-lemény kapcsán. Orvosi Hetilap, 113, 722.
12 Gyenis Gy. 1972 Homogénnek tekinthető-e a budapesti populáció rassz tekinte-tében? Orvosi Hetilap, 113, 1502-1503.
13 Gyenis, G. 1972 Recent data to the occurence of middle phalangeal hair in Hungary. In Törő, I., Szabady, E., Nemeskéri, J., Eiben,O.G. (eds): Advances in the biology of human populations. Akadémiai Kiadó, Budapest, 365-375.
14 Gyenis Gy. 1972 A testnevelés és a sport jelentősége a civilizációs ártalmak megelőzésében. Testneveléstudomány, 1972/3, 15-23.
15 Gyenis Gy., Lada M. I., Pápai, J. 1972 Az ujjak középső és tőpercei bőrlécrendszerének vizsgálata két magyar népességben. Anthrop. Közl., 16, 115-122.
   
1973  
16 Gyenis, G. 1973 Über das einmalige Vorkommen eines klassischen Bogenmusters auf der Palma des Menschen. Humangenetik, 18, 283-284.
17 Till G., Gyenis Gy. 1973 Megfigyelések a vérnyomás és a testmagasság, illetve a testsúly összefüggéséről a Budapesti Műszaki Egyetem I. éves hallgatóinak vizsgálata alapján. Anthrop. Közl., 17, 83-96.
18 Gyenis, G. 1973 Die Sekundärfurchung bei 7-bis 14-jährigen Kindern. "Mensch und Umwelt aus der Sicht der Anthropologie", Mühlhausen, Zusammenfassungen. Friedrich-Schiller Universitat, Jena, 223.
19 Gyenis Gy. 1973 A palmaris és a digitalis bőrlécrendszer variációja három ma-gyarországi népességben. Egyetemi doktori értekezés, ELTE, Budapest.
   
1974  
20 Fazekas, Á., Illyés, Z., Gyenis, G. 1974 Ulna duplicity with radius defect and octodactyly. Anthrop. Anz., 34, 126-128.
21 Gyenis, G. 1974 Über die Altersveränderungen der Sekundärfurchung der Hand. Ann. Uni. Sci. Budapest, Sectio Biologica, 16, 25-43.
22 Gyenis, G., Simon, G. 1974 Die körperliche Entwicklung von Kindern mit angeborenem Herzfehler. Ärzt. Jugdkde, 65, 253-261.
23 Gyenis, G. 1974 Hautleistensystemsuntersuchungen bei drei ungarischen Populationen. Humanbiologia Budapestinensis, 1., 225.
24 Gyenis Gy. 1974 A négyujjasredő és a Sidney-redő gyakorisága néhány ma-gyarországi populációban. Anthrop. Közl., 18, 69-77.
25 Gyenis, G., Till, G. 1974 Weight, height and blood pressure in Hungarian students. Anthropologie, 12, 151-153.
26 Simon Gy., Szerdahelyi É., Szabó P., Mucsi M., Gyenis Gy. 1974 A veleszüle-tett szívhibában szenvedő gyermekek testi fejlődésének a vizsgálata. Cardiologia Hungarica, 3, 213-227.
27 Gyenis Gy. 1974 Az ember tegnap és ma. Természet Világa, 105, 2-7.
28 Gyenis Gy. 1974 A vérnyomás antropológiája. Természet Világa, 105, 354.
   
1975  
29 Gyenis Gy. 1975 Dermatoglifiai címszavak. Biológiai Lexikon, Akadémiai Kiadó.
30 Till G., Gyenis Gy., Folly G. 1975 A civilizációs ártalmak tükröződése szűrő-vizsgálataink eredményeiben. In Till G. (szerk.): A BME Szakorvosi Rendelő-intézetének Jubileumi Évkönyve. Budapest, 73-86.
31 Till G., Gyenis Gy. 1975 A Budapesti Műszaki Egyetem hallgatóinak testi fej-lettsége. In Till G. (szerk.): A BME Szakorvosi Rendelőintézetének Jubileumi Évkönyve. Budapest, 105-112.
32 Till, G., Gyenis, G. 1975 Civilization harm effects. Proc. VII. Intern. Cong. School and University Health and Medicine. Mexico, 417-429.
33 Gyenis, G. 1975 Dermatoglyphics of three Hungarian populations. Am. J. Phys. Anthrop., 42, 229-232.
34 Gyenis Gy. 1975 Az "akceleráció" és a civilizációs ártalmak. Anthrop. Közl., 19, 129-131.
35 Till G., Gyenis Gy. 1975 A civilizációs ártalmak és az akceleráció hatásának tükröződése a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatóinál. Felsőokt. Munkavéd. Közl., 17-24.
   
1976  
36 Till G., Gyenis Gy. 1976 A prevenció szempontjai a Budapesti Műszaki Egye-tem oktatói, dolgozói és hallgatói egészségvédelmében. Felsőokt. Munkavéd. Tan., II., 293-298.
37 Gyenis Gy., Héra Gy. 1976 A triphalangeális "syndromá"-ról. Orvosi Hetilap, 117, 1669-1670.
38 Till G., Gyenis Gy. 1976 Adatok a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatóinak testi fejlettségéről. Ped. Közl., II., 1-15.
39 Gyenis Gy. 1976 Vércsoportok a világ térképén. Élet és Tudomány, 31, 51-55.
40 Gyenis Gyula 1976 Génvizsgálat kóstolóval. Élet és Tudomány, 31, 2044-2048.
41 Gyenis Gy. 1976 Meddig éltek őseink... és meddig élhetünk mi? Élet és Tu-domány Kalendáriuma, 31, 131-136.
42 Gyenis Gy. 1976 A tenyéri redők és a tenyérjóslás. Kelet-Magyarország, 7.
43 Till, G., Gyenis, G. 1976 The physique of students of Technical University of Budapest. "Growth and Development; Physique", Symposium on Human Biology, Humanbiologia Budapestinensis, 4., Abstracts, 16.
44 Gyenis Gy. 1976 A testi fejlődés. In Till G.(szerk.) Ifjúságunkért. BME Buda-pest, 8-28.
45 Till G., Gyenis, G. 1977 The physique of students of the Technical University Budapest. In Eiben, O. G.(ed): Growth and Development, Physique. Symp. Biol. Hung., 20, 63-72.
   
1977  
46 Gyenis Gy. 1977 Amiről az ujjak beszélnek. Köznevelés, 33, 13-14.
47 Gyenis Gy. 1977 Életvonal, szívvonal. Magyarország, 13, 31.
48 Gyenis Gy. 1977 Az Australopithecusok és a "hiányzó láncszem". Természet Világa, 108, 508-510.
   
1978  
49 Gyenis Gy. 1978 A szőrös emberekről. Természet Világa, 109, 448.
50 Gyenis Gy. 1978 Az emberré válással kapcsolatos szakmai anyag. A Biológiai Tanítása, 17, 7-11.
51 Gyenis Gy. 1978 Az emberfajták. Köznevelés, 34, 13-14.
52 Madách Á., Hauspie R., Simon Gy., Gyenis Gy., Kamocsay, E., Zsigmond Gy., Susanne, C., Alexander, F. 1978 Asthmás fiúgyermekek testi fejlettsége. Pneumologia Hungarica, 31, 241-246.
53 Gyenis Gy., Susa É. 1978 Adatok az ujjközépszőrzet genetikájához. Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 18, 284-287.
54 Gyenis Gy. 1978 Feketék, fehérek, sárgák. Táncsics Kiadó, Budapest.
55 Gyenis Gy. 1978. A katymári délszláv népesség dermatoglyphiai jellegei. Anthrop. Közl., 22, 15-22.
56 Gyenis Gy., Hauspie R. C., Madách Á., Simon Gy., Susanne, C., Alexander, F. 1978 Belga és magyar asztmás gyermekek testi fejlődésének összehasonlító vizsgálata. Anthrop. Közl., 22, 67-76.
57 Gyenis Gy. 1978 Physical development of studenst in Hungary. The Multi-disciplinary Approach to Physical Fitness. IInd International Seminar on Kinanthropometry, Leuven. Abstracts, 138.
58 Gyenis Gy., Till G. 1978 Az egyetemi hallgatók testi fejlettségére ható társa-dalmi-gazdasági tényezők. A XIII. Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ismer-tetése, Budapest, 38.
   
1979  
59 Gyenis Gy. 1979 A "felfedezett" gorilla. Búvár, 34, 159-166.
60 Hauspie, R.C., Gyenis, G., Alexander, F., Simon, G., Susanne, C., Madách, Á. 1979 Heights and weights of Hungarian and Belgian asthmatic boys. Hum. Biol., 51, 507-521.
61 Gyenis, G. 1979 Digital dermatoglyhics of a Southern Slav (Bunyevác) population in Hungary. In Wertelecki, W., Plato, C. (eds) Dermatoglyphics - 50 years later. Birth Defects: Original Article Series, 15, 6, 417-420.
62 Eiben O., Gyenis Gy., Bodzsár É. 1979 Tárgymutató az Anthropológiai Köz-lemények első 25 évfolyamához. Anthrop. Közl. 23, 105-133.
63 Madách, Á., Simon, Gy., Hauspie, R. C., Gyenis, Gy., Kamocsay, E., Zsig-mond, Gy., Alexander, F., Susane, C. 1979 Die körperliche Entwicklung der astmatischen Knaben. V. Symposium sozialistisher Länder über Tuberkolose und Pulmonologie bei Kindern, Mosdós. Abstracta, 27.
   
1980  
64 Gyenis Gy. 1980 A fajok változékonysága és az emberiség. Rasszok és a rasz-szizmus. Élet és Tudomány, 35, 1155-1157.
65 Eiben O., Endrődy, K., Gyenis Gy., Héra Gy. 1980 Magyar autóbusz-, troli-busz- és metrókocsi vezető nők szomatikus és pszihés jellegzetességei. Városi Közlekedés, 20, 160-162.
66 Gyenis Gy. 1980 Az antropológia újabb eredményei. In Csaba Gy. (szerk.) A biológia aktuális problémái, 20, 127-162.
67 Gyenis, G., Héra, G., Endrődi, K., Kardos, I. L., Eiben, O. G. 1980 Somatic and psychological characteristics of Hungarian female drivers. Anthrop. Közl., 24, 99-104.
68 Gyenis, G. 1980 Height and weight of Hungarian students. Antrop. Contemporanea, 3, 493-498.
69 Gyenis Gy. 1980 A fajok változékonysága és az emberiség. Miben különböz-nek a rasszok? Élet és Tudomány, 35, 1199-1201.
   
1981  
70 Gyenis, G., Till, G. 1981 Age changes in body development during university years. Abstracts of the International Centennial Anthropological Congress, Bu-dapest, 76.
71 Gyenis Gy. 1981 Színtévesztők a munkahelyen. Felsőokt. Munkavéd. Közl., 3, 60-70.
72 Gyenis Gy., Till G. 1981 Magyar egyetemi hallgatók testmagassága és testsú-lya. Anthrop. Közl., 25, 17-23.
73 Gyenis Gy. 1981 Az egyetemisták testi fejlettsége és a szekuláris trend. In Jákl M., Simon M.(szerk.) Pedagógia és humánbiológia. ELTE, Budapest, 37-43.
74 Gyenis Gy., Kardos I. 1981 Színvakok és színtévesztők. Élet és Tudomány, 36, 488-490.
75 Till, G., Gyenis, G., Ábrahám, I. 1981 Changes in body measurements of Hungarian university students. EUSUHM Cong. Prevent. Health Care throughout Childhood and Adolescence. Amsterdam, 45-47.
   
1982  
76 Gyenis Gy. 1982 Az antropometriáról (100 éve történt). Természet Világa, 113, 217.
77 Gyenis, G., Till, G. 1982 Effects of genetic and socio-economic factors on body development of students of the Budapest Technological University. Anthrop. Közl., 26, 45-48.
78 Till, G., Gyenis Gy., Ábrahám, I. 1982 Szocioökonomikus különbségek az egyetemi hallgatók testösszetételében. MOTESZ Eü. Szerv. Tud. Egy. VI. Kongresszusa. Budapest, 219-224.
79 Till G., Gyenis Gy. 1982 Szocioökonomikus tényezők hatása a Budapesti Mű-szaki Egyetem hallgatóinak a testi fejlettségére. Felsőokt. Munkavéd. Közl., 15-30.
80 Gyenis Gy. 1982 A neandervölgyi ember kérdése az újabb adatok tükrében. Természet Világa, 113, 280-282.
81 Gyenis Gy. 1982 "Hajnalkő", vagy a természet játéka. Élet és Tudomány, 37, 1010-1011.
82 Gyenis Gy. 1982 Emberré válás. In Obál F.(szerk.) Emberi test. Gondolat Ki-adó, Budapest, 86-126.
83 Gyenis Gy. 1982 Az ember evolúciója. In Vida G.(szerk.) Evolúció II. Az élő-világ evolúciója. Natura, Budapest, 173-189.
84 Gyenis Gy., Till G. (szerk.) 1982 A Budapesti Műszaki Egyetem Bicentenáriumi Ünnepsége keretében az Egészségügyi Szekcióban elhangzott előadások. Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest, 165.
   
1983  
85 Gyenis Gy., Till G. 1983 Testi fejlettség és szocioökonomikus tényezők. A BME alapításának 200. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésszak II, Központi Oktatási Egységek, Budapest, Összefoglalások. 91.
86 Dirner O., Till G., Garamszegi J., Gyenis Gy., 1983 Kimutatható-e a sportnak a BME-hallgatók egészségi állapotára és somatikus fejlődésére gyakorolt hatása longitudinális szűrővizsgálatok alapján? A BME alapításának 200. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésszak II, Központi Oktatási Egységek, Budapest, Összefoglalások. 91.
87 Gyenis Gy. 1983 A piltdowni lelet. Természet Világa, 114, 33-34.
88 Gyenis Gy. 1983 Palócföldi népességek dermatoglyphiai vizsgálata 1. Az ujj-begyi jellegek variációja. Anthrop. Közl., 27, 3-28.
89 Gyenis Gy. 1983 Majomból ember vagy emberből majom? Ország Világ Nyári Magazin, 43-43.
90 Gyenis Gy. 1983 Észak-magyarországi népességek biológiai távolsága. Kandi-dátusi értekezés, Budapest, 144.
91 Gyenis, G., Till, G., Ábrahám, I. 1983 Body development and socioeconomic factors. Summaries of the Papers of the Scientific Session on the Occasion of the Second Century of the Foundation of the Technical University of Budapest. Central Institutes and Departments, 86.
92 Dirner, O., Till, G., Garamszegi, J., Gyenis, G. 1983 Can the sport exert any influence on the Health state and the somatoc development of the students studying at the Technical University of Budapest? A longitudinal check-up. Summaries of the Papers of the Scientific Session on the Occasion of the Second Century of the Foundation of the Technical University of Budapest. Central Institutes and Departments, 87.
   
1984  
93 Gyenis, G., Till, G., Ábrahám, I. 1984 Socioeconomic differences in body composition of Hungarian university students. In Borms, J., Hauspie, R., Sand, A., Susanne, S., Hebbelinck, M. (eds) Human growth and development. Plenum Press, New York and London, 103-108.
94 Gyenis Gy. 1984 A Hominidák evolúciójának néhány kérdéséről. Anthrop. Közl., 27, 149-161.
95 Gyenis Gy., Szerényiné Pásztor Zs. 1984 Érd '79. Az érdi iskolás gyermekek testi fejlettsége. Humanbiologia Budapestinensis, Supplementum 2, Budapest, 143.
96 Gyenis Gy., Szerényiné Pásztor Zs. 1984 Az érdi iskolás gyermekek testmagas-sága, testsúlya és az ezekre ható migrációs tényezők. Anthrop. Közl., 28, 55-62.
97 Gyenis, G. 1984 Dermatoglyphics of the Palóc people in Northern Hungary. Humanbiologiai Budapestinensis, 15, 106.
   
1985  
98 Gyenis Gy., Till G., Ábrahám I. 1985 Adatok a Budapesti Műszaki Egyetem férfi hallgatóinak testösszetételéhez. In Gyenis Gy., Till G. (szerk.) A Budapes-ti Műszaki Egyetem Bicentenáriumi Ünnepsége keretében az Egészségügyi Szekcióban elhangzott előadások. Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest, 31-36.
99 Gyenis Gy. 1985 Mi olvasható ki az emberi tenyérből? Élet és Tudomány, 40, 208-213.
100 Gyenis, G. 1985 Body composition and socioeconomic factors in male university students in Hungary. In Eiben, O.G. (ed): Physique and body composition. Humanbiologia Budapestinensis, 16, 65-69.
101 Gyenis Gy. 1985 A "hiányzó láncszem" egykor és ma. Élet és Tudo-mány, 40, 469-471.
102 Gyenis Gy. 1985 Palócföldi népességek dermatoglyphiai vizsgálata, 2. A tenyéri jellegek variációi. Anthrop. Közl. 29, 121-138.
103 Gyenis Gy. 1985 Palócföldi népességek dermatoglyphiai vizsgálata, 3. Intra- és extrapopulációs elemzés és disztancia számítás. Anthrop. Közl., 29, 139-152.
104 Gyenis Gy. 1985 A szekuláris trend és a szocioökonomikus tényezők a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatóinál. A BME Üzemi Szakorvosi Rendelő-intézetének Jubileumi Évkönyve, 1925-1985. BME, 51-60.
   
1986  
105 Gyenis Gy., Király J. 1986 A kézjósok titkos tudománya. Mi világunk, 5, 2-11.
106 Gyenis Gy. 1986 Mekkorára nőhetünk? Élet és Tudomány, 41, 584-586.
107 Gyenis Gy. 1986 Miért hal meg a kannibál? - Egy tudományos nyomo-zás tanulságai. Élet és Tudomány Kalendáriuma, 246-250.
108 Gyenis Gy. 1986 Újabb bonyodalmak a neander-völgyiek körül. Termé-szet Világa, 117, 455-456.
109 Gyenis Gy. 1986 Újabb unokatestvér a törzsfánkon. Élet és Tudomány, 41, 1295.
110 Gyenis Gy. 1986 A dohányzás és a testsúly. Élet és Tudomány, 1612-1613.
111 Gyenis, G., Petrovics, E., Madách, Á., Kamocsay, E. 1986 Determination of bone ages in 4 year old asthmatic boys. Seventh International Anthropological Poster Conference, Zagreb, 7-10.
112 Eiben, O. G., Pantó, E., Gyenis, G., Fröhlich, J. 1986 Physique of young female gymnasts. Anthrop. Közl., 30, 209-220.
113 Susanne, C., Hauspie, R. C., Gyenis, G., Wacholder, A. 1986 Skeletal maturation in a longitudinal study of Belgian boys. Anthrop. Közl., 30, 77-91.
114 Gyenis, G., Till, G. 1986 Secular changes of body measurements in Hungarian university students between 1976-1985. Anthrop. Közl., 30., 147-150.
115 Gyenis Gy., Till G. 1986 (szerk.) A felsőoktatási intézmények hallgatói-nak egészségvédelme. Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest, 191.
116 Gyenis Gy., Till, G. 1986 A testmagasság és a testsúly változása 1976-1985 között a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatóinál. In Gyenis G., Till G.(szerk.) A felsőoktatási intézmények hallgatóinak egészségvédelme. BME, 37-42.
   
1986 -1987
117 Gyenis Gy. 1986/87 Miért nem vagyunk egyformák? Háttér, 14, 6-7.
   
1987  
118 Gyenis, G., Till, G. 1987 Social background of body development and school achievement of university students in Hungary. Eight International Anthropological Poster Conference, Zagreb, 9-12.
119 Gyenis Gy. 1987 Miért álltunk kétlábra? Élet és Tudomány, 42, 1198-1199.
120 Gyenis Gy. 1987 Hozzászólás a Rudapithecus vitához. Természet Vilá-ga, 429-430.
121 Gyenis Gy. 1987 Lenhossék Mihály antropológiai munkássága. Orvosi Hetilap, 128, 2533-255.
122 Gyenis Gy. 1987 Antropológia. In Baló Gy., Lipovecz I.(szerk.) Tények könyve '88. Computerworld Kft. és Móra Ferenc Kiadó, Budapest, 66-69.
123 Gyenis, G., Till, G. 1987 Social background of body development and school achievement of university students in Hungary. International Symposium of School and University Health and Medicine. Abstract, Prague, 53.
   
1987 -1988
124 Gyenis Gy., Hauspie R.C., Wacholder A., Susanne C. 1987/88 Belga fi-uk csontérése egy hosszmetszeti vizsgálat alapján. Anthrop. Közl., 31, 153-156.
   
1988  
125 Gyenis, G., Dajka, J., Finta, L. 1988 Body measurements of Hungarian long-distance bus drivers. 6th Congress of the European Anthropological Association, Abstracts, 39.
126 Gyenis Gy. 1988 Az unokatestvéreink is készítettek eszközöket? Termé-szet Világa, 112, 548.
127 Gyenis, G. 1988 Dermatoglyphics in Hungarian schizophrenic patients. 12th Intern. Cong. Anthrop. Ethnol. Sciences, Zagreb. Abstracts. Coll. Antropologicum, 12, Suppl., 236.
128 Gyenis, G. 1988 The secular trend and socioeconomic factors characterizing students at the Technical University of Budapest between 1976 and 1985. J. Am. College Health, 36, 355-358.
   
1989  
129 Gyenis, G., Dajka, J., Finta, L. 1989 Body build of Hungarian long-distance bus drivers. Humanbiologiai Budapestinensis, 19, 205-208.
   
1990  
130 Gyenis Gy. 1990 Mikor és hol jelent meg a Homo sapiens? Az "Ádám-hipotézis". Élet és Tudomány, 45, 99-101.
131 Gyenis Gy. 1990 Mikor és hol jelent meg a Homo sapiens? Az "Éva-hipotézis". Élet és Tudomány, 45, 718-719.
132 Gyenis, G. 1990 Differences of head shape in Hungarian university students. Tenth International Anthropological Poster Conference, Zagreb, 27-30.
133 Gyenis Gy. 1990 Mi a dermatoglifia? Élet és Tudomány, 45, 757-759.
134 Gyenis Gy. 1990 Az ember evolúciója. BME Mérnöktovábbképző Inté-zet. Budapest, 49.
135 Mazák, V., Burián, Z. 1990 Az ősember és elődei. - Der Urmensch und seine Vorfahren. Artia, Praha, 1983. Fordította: Gyenis Gy., Budapest, Gondo-lat Kiadó, 190.
136 Gyenis, G., Hidegh, A., Pethő, B. 1990 Dermatoglyphics in Hungarian schizophrenic patients. In Durham, N.M., Plato, C.C. (eds) Trends in dermatoglyphic research. Studies in Human Biology. Kluver Academic Publishers, 146-155.
137 Gyenis Gy. 1990 A kézjóslás rövid története. Élet és Tudomány, 45, 718-719.
   
1991  
138 Gyenis, G., Gonda, N., K. 1991 Socioeconomic differences in head measurements of Hungarian university students. "Youth at the end of the 20th century", Fifth Intenational Symposium of Human Biology, Keszthely, Abstracts, 12.
139 Gyenis Gy. 1991 A zsidóság genetikai sajátosságainak vizsgálata. Be-szélgetés Eugene Kobylianskyval. Élet és Tudomány, 46, 72-73.
140 Gyenis Gy. 1991 Csalók vagy áldozatok? A taszadájok. Élet és Tudomány, 46, 595-597.
141 Gyenis Gy. 1991 Testalkat és betegségek. Élet és Tudomány, 46, 1613-1615.
142 Gyenis, G., Gonda, K.N. 1991 Socioeconomic differences in head measurements in Hungarian university students. Anthrop. Közl., 33, 45-54.
   
1992  
143 Gyenis, G., 1992 Body development and family size. VIIIth Congress European Anthropological Association, Madrid. Abstracts, 25.
144 Gyenis Gy. 1992 Afrikából származunk? Köztársaság, 1/18, 73-74.
145 Gyenis Gy., Madách Á., Kamocsay E. 1992 Asztmás fiuk csontkora. Anthrop. Közl., 34, 133-136.
   
1993  
146 Gyenis, G. 1993 Socio-economic differences in body composition in university students. 13th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. Abstracts. Mexico City, 181.
147 Gyenis, G. 1993 Socio-economic differences in body composition in university students. Human growth, dietary intake, and other enviromental factors. Proceedings of a Symposium, 13th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. Mexico City, 55-57.
148 Gyenis Gy. 1993 Kannibalizmus: mese vagy valóság? Élet és Tudomány, 48, 470-471.
149 Gyenis Gy. 1993 Magyar Nagylexikon, 1. A-ANC antropológi-ai címszavak. Akadémiai Kiadó, Budapest.
150 Gyenis Gy. 1993 A testmagasság és a csontok. Élet és Tudomány, 48, 1581-1582.
151 Gyenis Gy. 1993 Mekkorák voltak korai őseink. Élet és Tudomány, 48, 1622-1623.
152 Gyenis Gy. 1993 Richard Leakey: Pillantás a múltunkba. Élet és Tudo-mány, 48, 1638-1639.
153 Gyenis Gy. 1993 Jane Goodall: Egy élet a vadonban. Élet és Tudomány, 48, 1674-1675.
154 Gyenis Gy. 1993 Kezünk titkai. Metrum, Budapest, 116.
   
1994  
155 Gyenis Gy. 1994 A bőrlécrendszer: jelzés a magzati életből. Természet Világa, 125, 34-36.
156 Gyenis, G. 1994 Rapid change of head and face measurements in university students in Hungary. Anthrop. Anzeiger, 52, 149-158.
157 Gyenis, G., Nyilas, K., Izsák, J., Gaál, D. 1994 Body composition of Hungarian college and university students. Abstracts of the 7th International Congress of Auxology, Szombathely. Humanbiol. Budapest., 39.
158 Gyenis Gy. 1994 Antropogenezis. Természeti és társadalmi környeze-tünk. ELTE Természettudományi Kar, Budapest, 31.
159 Gyenis Gy. 1994 Az ember evolúciója. BME Mérnöktovábbképző Inté-zet, Budapest. Javított kiadás, 49.
160 Grzimek: Emlősök enciklopédiája. 1994 Emberfélék: Alapismeretek. Az ember származása és fejlődéstörténete. A mai ember testi jellegei és változatai. Grzimeks Enzyklopädie, Saugetiere. Kleinburg, W.(Hgg.), Kindler Verlag, München, 1988. Fordította: Gyenis Gyula. Esély Kiadó, Budapest, 488-538.
161 Gyenis, G. 1994 Socioeconomic variations in head indices of Hungarian male university students. In Hajnis, K. (ed.): Growth and Ontogenetic Development in Man IV. Proc. Symp. Humpolec, 1989. Dept. Anthrop. Charles University, Praque, Czech Association of Anthropology, Praque, 185-190.
162 Gyenis Gy. 1994 Magyar Nagylexikon 2. AND-BAC antropológiai cím-szavak. Akadémiai Kiadó, Budapest.
163 Gyenis Gy. 1994 Magyar Nagylexikon 3. BAH-BI antropológiai címsza-vak. Akadémiai Kiadó, Budapest.
164 Gyenis, G. 1994 Obesity in Hungarian university students. Ninth Congress of the European Anthropology Association, Copenhagen. Abstracts, 201.
165 Gyenis, G., Nyilas, K., Izsák, J., Gaál, D. 1994 Body composition of Hungarian college and university students. Auxology '94. Children and youth at the end of the 20th century. Invited abd selected papers from the 7th International Congress of Auxology, Szombathely, Hungary, June 1994. Humanbiol. Budapest., 25, 493-497.
   
1995  
166 Gyenis Gy. 1995 Magyar Nagylexikon 4. BIK-BZ antropológiai címsza-vak. Akadémiai Kiadó, Budapest.
167 Gyenis Gy. 1995 A Hominidák evolúciója. Módszertani Lapok: Biológia Lapok: Biológia 1/1, 5-13.
168 Gyenis, G. 1995 Body development, school achievement and parental background of university students in Hungary. Anthrop. Közl., 37, 93-96.
 
1996  
169 Gyenis, G. 1996 Body mass index in Hungarian university students. In: Bodzsár, B. É., Susanne, C. (Eds.) 1996 Studies in Human Biology. Eötvös Univ. Press, 343-348.
170 Gyenis, G. 1996 Evidence for continuing secular trend in Hungarian university students. Sixth International Symposium of Human Biology, "Natural Endowments and Possibilities in Human Growth", Veszprém. Abstracts, 13.
171 Farkas L. Gy., Gyenis Gy., Kocsis S. G., Marcsik A. 1996 Fejezetek a biológiai antropológiából, I. JATE TTK, JATEPress, 265.
172 Farkas L. Gy., Gyenis Gy., Végh Gy. 1996 Fejezetek a biológiai antropo-lógiából, II. JATE TTK, JATEPress, 125.
   
1996 -1997
173 Vienna, A., Eiben, O. G., Gyenis, G., Barabás, A., Farkas, G., Hauser, G. 1996/97 Sport activity and body composition in Hungary. Anthrop. Közl., 38, 195-200.
   
1997  
174 Gyenis Gy. 1997 DNS vizsgálat ősemberi csontokból. Természet Világa, 128, 551-552.
175 Gyenis Gy. 1997 Őstörténetünk - az afrikai bölcső. Élet és Tudomány, 52, 1539-1541.
176 Gyenis Gy. 1997 Magyar Nagylexikon 5. C-CSEM antropológiai cím-szavak. Magyar Nagylexikon Rt., Budapest.
177 Gyenis, G., Zsoffay, K. 1997 Socioeconomic differences in growth in three urban areas in Hungary. The Eight Congress of Auxology, "Human Growth and Development", Philadelphia. Pediatrics, Suppl., Abstracts, 40-41.
178 Gyenis, G. 1997 Continuing positive growth changes in height and weight of Hungarian university students. Ann. Hum. Biol., 24, 475-479.
   
1998  
179 Gyenis Gy. 1998 Magyar Nagylexikon 6. CSEN-EC antropológiai cím-szavak. Magyar Nagylexikon Rt., Budapest.
180 Gyenis Gy. 1998 Az ember és környezete. In: Gulyás Pálné (szerk.): A környezetvédelmi oktatási szakértői tevékenység elméleti és gyakorlati megala-pozása. Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, Budapest, 17-27.
181 Gyenis Gy. 1998 Az emberréválás útja az újabb leletek tükrében. Mód-szertani lapok: Biológia, 4 (2-3), 1-11.
182 Gyenis Gy. 1998 Magyar Nagylexikon 7. ED-FE antropológiai címsza-vak. Magyar Nagylexikon Rt., Budapest.
183 Gyenis Gy. 1998 Az emberré válás vízparti kitérője. Élet és Tudomány, 53, 1283-1285.
184 Zsoffay, B. K., Gyenis, G., Pröhle, T. Nyilas, K. 1998 Body height, body weight and BMI of the schoolchildren in three urban areas of Hungary. Anthrop. Közl., 39, 71-80.
185 Hargitai, G., Gyenis, G., Sólyom, J. 1998 Growth in congenital adrenal hyperplasia. 11th Congress of European Anthropological Association. Jena, Abstracts, 46.
186 Gyenis, G., Pröhle, T., Zsoffay, B. K., Nyilas, K., Hargitai, G. 1998 Preliminary results of comparison of some methods for estimation of obesity derived from anthropometric measurements. 11th Congress of the European Anthropological Association, Jena. Abstracts, 19.
187 Gyenis, G. 1998 Obesity and socio-economic factors in three samples of schoolchildren in Hungary. Dual Congress: International Association for the Study of Human Paleontology and International Association of Human Biologists, Sun City, South Africa. Abstracts, 50.
188 Hargitai G., Szikossy I., Eiben O., Gyenis Gy. 1998 Adatok a malajziai gyermekek testi fejlettségéhez. Anthrop. Közl., 39, 59-70.
   
1999  
189 Gyenis Gy. 1999 Rasszok és környezet 1. Élet és Tudomány, 54, 100-102.
190 Gyenis Gy. 1999 Rasszok és környezet 2. Élet és Tudomány, 54, 136-138.
191 Gyenis Gy. 1999 A vezetéknév és a gének. Élet és Tudomány, 54, 1548-1550.
192 Gyenis Gy. 1999 Magyar Nagylexikon 8. FF-GYEP antropológiai cím-szavak. Magyar Nagylexikon Rt., Budapest.
193 Gyenis Gy. 1999 Magyar Nagylexikon 9. GYER-IQ antropológiai cím-szavak. Magyar Nagylexikon Rt., Budapest.
194 Gyenis, G., Zsoffay, B. K., Pröhle, T, Nyilas, K., Hargitai, G. 1999 Obesity in Hungarian schoolchildren. IVth International Congress of Ales Hrdlicka, Prague. Abstracts, 57.
195 Gyenis, G., Pröhle, T., Zsoffay, B. K., Nyilas, K., Hargitai, G. 1999 Body composition in puberty period. IVth International Congress of Ales Hrdlicka, Prague. Abstracts, 58.
196 Jaeger, U., Gyenis, G., Kromeyer-Hauschild, K., Zellner, K., Rode, S. 1999 Results of BIA-measurements in schoolchildren from Germany. IVth International Congress of Ales Hrdlicka, Prague. Abstracts, 69.
197 Joubert, K., Gyenis, G. 1999 Changing overweight of men in serviceable age of 18 years during the last 25 years in Hungary. IVth International Congress of Ales Hrdlicka, Prague. Abstracts, 71.
 
2000  
198 Gyenis Gy. 2000 Magyar Nagylexikon 10. IR-KIP antropológiai címsza-vak. Magyar Nagylexikon Rt., Budapest.
199 Gyenis Gy. 2000 Magyar Nagylexikon 11. KIR-LEM antropológiai cím-szavak. Magyar Nagylexikon Rt., Budapest.
200 Gyenis, G. 2000 A short history and some results of the dermatoglyphic studies in Hungary. Acta Biol. Szegediensis, 44, 135-138.
201 Gyenis, G., Zsoffay, B. K., Pröhle, T., Hargitai, G. 2000 Prevalence of obesity in Hungarian schoolchildren. IXth International Congress of Auxology. Abstracts, Acta Med. Auxologica, 32, 60.
202 Gyenis, G., Joubert, K. 2000 Secular trend of height in Hungarian recruits. 12th Congress of the European Anthropological Association. Camb-ridge. Abstracts, 123.
203 Gyenis, G., Zsoffay, B. K., Prőhle, T., Nyilas, K. 2000 Prevalence of overweight and obesity in Hungarian schoolchildren. International Anthropological Congress "Anthropology 2000", Bydgoszcz. Abstracts, 171.
204 Gyenis, G., Prőhle, T., Zsoffay, K. 2000 Prevalence of obesity in childhood in Hungary. European Childhood Obesity Group, 10th Workshop, Pécs. Abstracts, 15.
205 Gyenis Gy., B. Zsoffay K., Prőhle T., Nyikas K. 2000 Pubertáskor, test-összetétel, táplálkozás. Kaposvári J. (szerk.): A gyermekétkeztetés aktuális kérdései. Divald Nyomda, Budapest, 42-54.
 
2001  
206 Gyenis Gy. 2001 Magyar Nagylexikon 12. LEN-MEP antropológiai cím-szavak. Magyar Nagylexikon Rt., Budapest.
207 Gyenis Gy. 2001 Magyar Nagylexikon 13. MER-NYK antropológiai címszavak. Magyar Nagylexikon Rt., Budapest.
208 Joubert K., Gyenis Gy. 2001 A fiatal felnőttek biológiai állapota a sorkö-teles fiatalok és az egyetemi hallgatók adatainak a tükrében. In: Faragó T., Őri P. (szerk.): A Kárpát-medence népe a milleniumon. A KSH Népességtudomá-nyi Kutató Intézetének Történeti Demográfiai Évkönyve, 503-526.
209 Gyenis Gy. 2001 A hominidák taxonomiájáról. In: Isépy I., Korsós Z., Pap I. (szerk.): II. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. Magyar Biológiai Társaság - Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest. 19-23.
210 Varga P., Bernert Zs., Gyenis Gy., Fóthi E. 2001 Lipp Vilmos ásatásából származó koponyák adatai Keszthely környékéről. In: Isépy I., Korsós Z., Pap I. (szerk.): II. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. Magyar Biológiai Társa-ság - Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest. 341-345.
211 Gyenis, G., Joubert, K. 2001 Secular trends of stature and BMI of Hungarian university students and conscripts. Children and Youth at the Beginning of the 21st Century. 7th International Symposium of Human Biology, Kőszeg. Abstracts, 10-11.
212 Joubert, K., Gyenis, G., 2001 Some characteristics of the health status of the eighteen-year-old conscripts in Hungary. Children and Youth at the Beginning of the 21st Century. 7th International Symposium of Human Biology, Kőszeg. Abstracts, 13.
213 Joubert K., Gyenis Gy. 2001 A 18 éves sorköteles ifjak egészségi állapo-ta, testfejlettsége; Áttekintés az első eredményekről. Tanulmány az Egészség-ügyi Minisztérium Egészségfejlesztési Központja részére, 13.
214 Joubert K., Gyenis Gy. 2001 A 18 éves sorkötelesek egészségi állapota, testfejlettsége és a szenvedélyszerekkel kapcsolatos ismeretei. Tanulmány az Egészségügyi Minisztérium Egészségfejlesztési Központja részére, 71.
215 Gyenis Gy., Hevesi A., Kordos L., Mester Zs., Ringer Á., T. Dobosi V. 2001 Emberelődök nyomában. Az őskőkor emlékei Északkelet Magyarorszá-gon. BAZ Megyei Levéltár, Miskolci Egyetem Ős- és Ókortörténeti Tanszék és Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 174.
216 Gyenis Gy. 2001 Humánbiológia és az őskori embermaradványok. Gyenis Gy., Hevesi A., Kordos L., Mester Zs., Ringer Á., T. Dobosi V.: Embe-relődök nyomában. Az őskőkor emlékei Északkelet-Magyarországon. BAZ Megyei Levéltár, Miskolci Egyetem Ős- és Ókortörténeti Tanszék és Herman Ottó Múzeum, Miskolc. 49-61.
217 Gyenis, G. 2001 Body development and prevalence of obesity in Hungarian university students. "Health and Wealth for Europe`s Young Generation, a Challenges to Prevention", International Conference, European Union for School and University Health and Medicine and the "József Fodor" Society of School-health, Budapest. Abstracts, 14.
218 Gyenis Gy., Joubert K. 2001 A fiatal felnőttek testfejlettsége, tápláltsága a sorkötelesek és az egyetemi hallgatók adatai alapján. "Életmód: múlt, jelen, jövő"., a Magyar Elhízástudományi Társaság II. Kongresszusa és a Magyar Elhízásellenes Alapítvány XVI. Országos Konferenciája. Obesitologia Hungarica, Supplement 1 (2), Összefoglalások, 10.
219 Joubert, K., Gyenis, G. 2001 Steht die Körperentwicklung mit 18 Jahren unter dem Einfluss der Körperentwicklung des Neugeborenenaltern? 1. Child Anthropology. Kind und Kindheit als biologisches und kulturelles Konstrukt. 1. Internationales Mainzer Symposium, Anthropologie im 21. Jahrhundert. September 19-21, 2001, Abstracts, 26.
220 Nyilas K., Gyenis Gy. 2001 A nyíregyházi fiatalok testfejlettségének va-riációi szüleik iskolai végzettsége szerint. A "Magyar Tudomány Napja 2001", Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Konferencia Anyagának Bemu-tatása, II. Élő Természettudományok. A Szabolcs-szamár-Bereg megyei Tudo-mányos Közalapítvány Kuratóriuma, Nyíregyháza, 194.
221 Gyenis Gy. 2001 Humánbiológia. A hominidák evolúciója. Egyetemi tankönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, 226.
   
2002  
222 Joubert, K., Gyenis, G. 2002 Some characteristics of the health status of the eighteen-year-old conscripts in Hungary. Humanbiol. Budapest., 27, 113-120.
223 Gyenis Gy. 2002 Magyar Nagylexikon 14. NYL-POM antropológiai címszavak. Magyar Nagylexikon Rt., Budapest.
224 Gyenis Gy. 2002 Magyar Nagylexikon 15. PON-SEK antropológiai cím-szavak. Magyar Nagylexikon Rt., Budapest.
225 Gyenis, G., Joubert, K. 2002 Secular trends of body height, body weight and BMI of Hungarian university students and conscripts. Humanbiol. Buda-pest., 27, 95-105.
226 Gyenis Gy. 2002 1856: mérföldkő az emberré válás kutatásában. Élet és Tudomány, 57, 364-366.
227 Gyenis Gy. 2002 Az első emberfélék. Élet és Tudomány, 57, 400-401.
228 Gyenis Gy. 2002 Az emberré válás hiányzó láncszeme. Élet és Tudo-mány, 57, 428-429.
229 Gyenis Gyula 2002 Eszközök és emberek. Élet és Tudomány, 57, 468-469.
230 Gyenis Gyula 2002 A modern Homo sapiens kialakulása. Élet és Tudo-mány, 57, 491-493.
231 Gyenis Gyula 2002 Mikor jelent meg a művészet? Élet és Tudomány, 57, 525-526.
232 Gyenis, G., Zsoffay, K., Prőhle, T. 2002 Body development and prevalence of obesity in Hungarian schoolchildren. 12th Workshop European Childhood Obesity Group, Prague, May 23-25, 2002. Abstracts, 22.
233 Joubert, K., Gyenis, G. 2002 Prevalence of obesity in Hungarian conscripts determined by different methods. 12th Workshop European Childhood Obesity Group, Prague, May 23-25, 2002. Abstracts, 25.
234 Joubert, K., Gyenis, G. 2002 Enige Daten über die Körperzusammensetzung 18-jähriger Wehrpflichtiger. "Traditionelle und moderne Methoden zur Bestimmung der Körperzusammensetzung", Arbeitstagung der AG "Angewandte Anthropologie der Gesellschaft für Anthropologie. 08. März 2002, Potsdam-Rehbrücke, Programme und Abstracts, 1-2.
235 Gyenis, G. 2002 New findings - new problems in classification of hominids. Acta Biol. Szeged., 46, 57-60.
236 Gyenis, G., Joubert, K. 2002 Body mass index or lean body mass index? 13th Congress of the European Anthropological Association "A Quarter of Century of the European Anthropological Association - Reflections and Perspectives", Zagreb, Abstracts. Coll. Antrop., 26, Suppl., 79.
237 Gyenis Gy., Joubert K. 2002 Óriások leszünk? A felnőttkori testmagas-ság szekuláris trendje. Természet Világa, 133, 505-507.
238 Gyenis, G., Joubert, K. 2002 Body mass index or lean body mass index. Anthrop. Közl., 43, 105-111.
239 Ghada, M. H. Abdel-Salam, Gyenis, G. Czeizel, A. E. 2002 Anthropometric craniofacial pattern profiles in microcephaly. Anthrop. Review, 65, 65-74.
240 Joubert K., Gyenis Gy. 2002 A 18 éves sorkötelesek testfejlettsége. Kor-fa, 2002, 3-4, 5-6.
241 Gyenis Gy., Zsoffay K., Nyilas K. 2002 Szocioökonomikus tényezők ha-tása a nyíregyházi gyermekekre. Régiók szerepe, versenyképessége az Európai Únióban. A "Magyar Tudomány Napja 2002", Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Konferencia Anyagának Bemutatása (Összefoglalások). Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Közalapítvány Füzetei, Nyíregyháza, 18, 200.
   
2003  
242 Joubert K., Gárdos É. Gyenis Gy. 2003 A szülők iskolázottságának kap-csolata gyermekük iskolázottságával, testfejlettségével, értelmi képességével. In: Spéder Zs. (szerk.): Család és népesség - itthon és Európában. KSH Népes-ségtudományi Kutatóintézet - Századvég Kiadó, Budapest, 406-440.
243 Gyenis, G., Joubert, K. 2003 The effect of genetical and demographic factors on the head indices. International Anthropological Congress "Anthropology and Society", Praha, Humpolec, Abstracts, 50.
244 Gyenis Gy. 2003 Magyar Nagylexikon 16. SEL-SZÖ antropológiai cím-szavak. Magyar Nagylexikon Rt., Budapest.
245 Gyenis Gy. 2003 Magyar Nagylexikon 17. SZP-UNG antropológiai cím-szavak. Magyar Nagylexikon Rt., Budapest.
246 Varga, P., Bernert, Zs., Gyenis, G., Fóthi, E. 2003 Multivariate statistics on Roman and Migration Period populations of the Carpathian basin. International Anthropological Congress "Anthropology and Society", Praha, Humpolec, Abstracts, 204.
247 Varga, P., Bernert, Zs., Gyenis, G., Fóthi, E. 2003 Multivariate statistics on Roman and Migration Period populations of the Carpathian basin. Anthropologie, XLI/1-2, 135-144.
248 Gyenis Gy. 2003 Az elhízás becslésére szolgáló módszerek problémái. A Magyar Elhízástudományi Társaság IV. Kongresszusa, 2003. szeptember 12-13., Összefogalások, Obesitologia Hungarica, Suppl. (3), 38-39.
249 Gyenis Gy., Joubert K., 2003 A testmagasság szekuláris trendje a ma-gyar sorköteleseknél. A Magyar Elhízástudományi Társaság IV. Kongresszusa, 2003. szeptember 12-13., Összefogalások, Obesitologia Hungarica, Suppl. (3), 15.
250 Joubert, K., Gyenis, Gy. 2003 Die Wehrdiensttauglichkeit der Stellungspfligtichten nach Körperentwicklung und nach einigen demographischen Angaben. Gesellschaft für Anthropologie e. V., 5. Kongress "Anthropologie der Geschlechter", 17-20. September 2003, Potsdam, Abstracts, 69.
251 Gyenis Gy., Joubert K. 2003 Brachycephalisatio és debrachycephalisatio: mikroevolúció, vagy környezeti hatások. III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. Magyar Biológiai Társaság, 2003. október 28-30., 27-35.
252 Joubert K., Gyenis Gy. 2003 A 18 éves sorkötelesek testfejlettsége a ka-tonai alkalmasság és néhány biodemográfiai jellemző szerint. III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. Magyar Biológiai Társaság, 2003. október 28-30., 205-209.
253 Bernert Zs., Wéber K., Gyenis Gy. 2003 A Vörs-Majori dűlő honfogla-lás kori temető embertani vizsgálata. III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózi-um. Magyar Biológiai Társaság, 2003. október 28-30., 301-304.
254 Joubert K., Gyenis Gy. 2003 A 18 éves sorköteles ifjak egészségi állapo-ta, testfejlettsége. Kaposvári J. (szerk.): Nemzeti Iskolaegészségügyi Konszen-zus Konferencia, 2003 november 6, 70-79.
255 Gyenis, G. 2003 Andor Thoma (1928-2003) EAA Newsletter, 71, 30.
256 Gyenis Gy. 2003 Thoma Andor (1928-2003) Anthrop. Közl., 44, 119-121.
257 Zsoffay K., Gyenis Gy. 2003 Testi fejlettség és a szülők iskolai végzett-sége három magyar város iskolás gyermekeinél. Anthrop. Közl., 44, 89-96.
258 Joubert, K., Gyenis, G. 2003 Prenatal effects of intra-uterine growth retardation on adult height of conscripts from Hungary. Homo, 54, 104-112.
259 Varga P., Bernert Zs., Fóthi E., Gyenis Gy. 2003 Lipp Vilmos vezetésé-vel feltárt. Keszthely környéki temetők embertani anyagának antropológiai elemzése (Anthropological analysis of the human skeletal material inherited from Vilmos Lipp,s excavations in the Keszthely region, in Hungarian with English summary). A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 24-25, 449-477.
260 Gyenis, G., Gárdos, É., Joubert, K. 2003 The effect of socio-demographic and genetic factors on head indices. Anthropologie, XLI, 105-114.
261 Gyenis, G., Joubert, K. 2003 The fitness for military service in Hungarian conscripts. Slov. Antropol. 6 (n.s.1), 38-40.
   
2004  
262 Gyenis, G., Joubert, 2004 Socioeconomic determinants of anthropometric trends among Hungarian youth. Economics and Human Biology, 2, 321-333.
263 Gyenis Gy. 2004 Magyar Nagylexikon 18. SEL-SZÖ antropológiai cím-szavak. Magyar Nagylexikon Rt., Budapest.
264 Gyenis Gy. 2004 Magyar Nagylexikon 19. A-Z kiegészítő kötet, antro-pológiai címszavak. Magyar Nagylexikon Rt., Budapest.
265 Gyenis, G., Pásztor, Zs. Sz., Hidegh, A. H. 2004 Prevalence of overweight and obesity assessed by the Body Mass Index in the schoolchildren of the 3rd Érd Growth Study. Biennial Books of EAA, 3, 139-148.
266 Gyenis, G., Joubert, K., Klein, S. Klein, B. 2004 Body development and mental ability in Hungarian conscripts. 14th Congress of the European Anthropological Association: "Human variability: A bridge between sciences and humanities". Abstracts, 19-20.
267 Gyenis Gy. 2004 Adatok a gyermek- és ifjúkori túlsúly és elhízás ma-gyarországi prevalenciájához. A Magyar Elhízástudományi Társaság V. Kong-resszusa, Előadás kivonatok. Obesitologia Hungarica, Suppl., 2, 24-25.
268 Joubert K., Gyenis Gy. 2004 A fiatal férfiak néhány biológiai jellemző-jének változásai és az arra ható tényezők (Some biological changes among the young man and the effecting factors, in Hungarian with English summary). In Kacsuk Z. (szerk.): Fiatalok a felnőtté válás küszöbén. Központi Statisztikai Hivatal, 133-152.
269 Gyenis, G., Joubert, K., Klein, S., Klein, B. 2004 Relationship among body height, socio-economic factors and mental abilities in Hungarian conscripts. Anthrop. Közl., 45, 165-172.
270 Gyenis Gy. 2004 Testi fejlettség és biológiai állapot városi iskolásgyermekeknél. In: Kaposvári Júlia (szerk.): Egészség, Család, Iskola. Is-kolások Egészségéért VI. Országos Konferencia. Budapest. 144-151.
271 Gyenis Gy. 2004 Homo floresiensis. Törpe unokatestvérünk. Élet és Tu-domány, 59, 1616-1618.
   
2005  
272 Gyenis Gy. 2005 Megemlékezés: Eiben Ottó. Magyar Tudomány CXI/L, 119-120.
273 Gyenis Gy. 2005 Emlékezés Eiben Ottóra. Természet Világa, 136 (3), 136.
274 Gyenis Gy. 2005 A két lábon járás evolúciója 1-2. Természet Világa, 136, 260-262, 308-311.
275 Gyenis, G., Halmy, L. Joubert, K. 2005 Epidemiology and cost of obesity in Europe. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. Abstract Book. Proc. 7th Congress of the European Asociation for Clinical Pharmacology and Therapeutics. June 25-29, Poznan, Poland, 13.
276 Gyenis, G., Joubert, K. 2005 Obesity, somatic parameters and life style habits of the Hungarian conscripts. In Zima, M., Bolecek, P., Omelka, R. (eds): Progress in Biology, Proceedings of the 4th Biological Days, International Scientific Conference, Nitra. 11-20.
277 Joubert, K., Gárdos, É., Gyenis, G. 2005 Implication of the nutrional sta-tus at birth in the juvenile body development and mental ability. International Union for the Scientific Study of Population, XXV International Population Conference, Tours, France, July 18-23, 2005. Abstracts: http://iussp2005.princeton.edu/ 1-2.
278 Joubert, K., Gyenis, G. 2005 Somatic and psyhic fitness for military ser-vice in the applicants of the Hungarian professional army. 6. Kongress "Facetten der modernen Anthropologie", Gesellschaft für Anthropologie e. V., 13-16. September 2005, München, Abstracts, 52.
279 Klein, B., Klein, S., Joubert,K., Gyenis, G. 2005 The Standard Progressive Matrices Plus: Findings from a large scale study of Hungarian conscript. The 8th European Conference of Psychological Assesment. August 30-September 4. 2005, Budapest, Conference Abstracts, 96.
280 Gyenis Gy., Joubert K. 2005 Az elhízás, mint a 20-21. század népbeteg-sége "költségei". In: Korsós Zoltán (szerk.): Előadáskötet. Magyar Biológiai Társaság IV. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, 2005. október 17-19, Fővárosi Állat- és Növénykert, 13-20.
281 Bernert Zs., Évinger S., Gyenis Gy. 2005 19. századi koponyák paleosztomatológiai vizsgálata. In: Korsós Zoltán (szerk.): Előadáskötet. Ma-gyar Biológiai Társaság IV. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, 2005. ok-tóber 17-19, Fővárosi Állat- és Növénykert, 45-50.
282 Gyenis Gy. 2005 Magyar iskolás gyermekek testi fejlettsége és a társa-dalmi-gazdasági tényezők. In: Korsós Zoltán (szerk.): Előadáskötet. Magyar Biológiai Társaság IV. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, 2005. október 17-19, Fővárosi Állat- és Növénykert, 89-95.
283 Joubert K., Gyenis Gy. 2005 Fiatal magyar férfiak táplálkozási szokásai. In: Korsós Zoltán (szerk.): Előadáskötet. Magyar Biológiai Társaság IV. Kár-pát-medencei Biológiai Szimpózium, 2005. október 17-19, Fővárosi Állat- és Növénykert, 107-113.
284 Gyenis Gy., Joubert K. 2005 A BMI, a táplálkozási szokások és a szen-vedélyszerek használatának területi különbségei 18 éves sorköteleseknél. Anthropologiai Közlemények, 46; 47-55.
285 Gyenis, G., Joubert, K. 2005 Life style habits and body composition of the Hungarian conscripts. In: Tóth, G. A. (ed.): Auxology. To the memory of Professor Ottó G. Eiben. Savaria University Press, 97-104.
286 Gyenis, G. 2005 Comment on Gyula Farkas' study: "Biological anthropology and prehistory of Hungarians". In Mende, B. G. (ed.): Research on the prehistory of the Hungarians: A review. Varia Archeologica Hungarica, XVIII., Akaprint, Budapest, 33-38.
287 Gyenis Gy., Joubert K. 2005 A professzionális haderőbe katonai szolgá-latra jelentkezők alkalmasságának vizsgálata humánbiológiai módszerekkel, a monitorozás lehetőségének a kidolgozása. Hadtudományi Tájékoztató, 127-131.
   
2006  
288 Gyenis Gy. Joubert K. 2006 Az elhízás társadalmi és egyéni költségei. A Magyar Elhízástudományi Társaság VII. Kongresszusa, Összefoglalások. Obesitologia Hungarica, 6. Suppl., 35.
289 Klein, B., Klein, S., Joubert, K., Gyenis, Gy. 2006 Intelligencia és isko-lázottság Magyarországon. Mozgó Világ, 32, 51-59.
290 Gyenis, G., Joubert, K., Radnóti, L. 2006 Socieconomic factors, nutritional habits and physique. 15th Congress of the European Anthropological Association, "Man and Enviroment: Trends and Challenges in Anthropology", Budapest, 31 August-3 September, 2006, Programme and Abstracts, 51.
291 Joubert, K., Gyenis, G., Darvay, S., Ágfalvi, R.. 2006 Age at menarche in Hungary at the end of the 20th century. 15th Congress of the European Anthropological Association, "Man and Enviroment: Trends and Challenges in Anthropology", Budapest, 31 August-3 September, 2006, Programme and Abstracts, 88.
292 Joubert K., Gyenis G., Darvay S., Ágfalvi R.. 2006 A magyar leányok menarche kora az ezredforduló időszakában. In: Joubert K. (szerk.): Az Orszá-gos Longitudinális Gyermeknövekedés-vizsgálat eredményei születéstől 18 éves korig I. KSH NKI Kutatási Jelentések, 83, 104-112.
293 Korsós Z., Gyenis Gy., Penksza K. (szerk.) 2006 A Magyar Biológia Társaság XXVI. Vándorgyűlése. Az előadások és összefoglalók. Magyar Bioló-giai Társaság, Budapest.
294 Gyenis Gy. 2006 Tradicionális kultúrák - humán biodiverzitás és génre-zervátumok. In: Korsós Z., Gyenis Gy., Penksza K. (szerk.) 2006 A Magyar Biológia Társaság XXVI. Vándorgyűlése. Az előadások és összefoglalók. Ma-gyar Biológiai Társaság, Budapest. 21-29.
295 Gyenis Gy., Joubert K. 2006 A kövérség "költségei" és a szokások "ha-talma" .Természet Világa, 137, 489-492.
296 Zsoffay K., Gyenis Gy. 2006 A szülők és gyermekek obezitásának kapocsolata három magyar város iskolás gyermekeinél. Anthropologiai Közle-mények, 47, 57-66.
   
2007  
297 Varga, P., Bernert, Zs., Fóthi, E., Gyenis, Gy. 2005 Anthropological data of Keszthely-Fenékpuszta cemetery. Anthropological Data of Hungarian Historical Populations, 4, 3-24.
298 Tillier, A-m., Mester, Zs., Henry-Gambier, D., Pap, I., Ringer, Á., Gyenis, G. 2006 The Middle-Upper Paleolithic transition in Hungary: An anthropological perspective. In: Cabrera de Valdes, V., de Qiros Guidotti, F. B., Maillo Fernandez, J. M. (eds.): El Centenario de la Cueva de El Castillo: el ocaso de los Neandertales, Universidad Nacional en Cantabria, 91-106.
299 Gyenis, G., Joubert, K., Radnóti, L. 2007 Relationship between socieconomic factors, food and drinks intake habits and BMI of Hungarian conscripts. Intern. J. Obesity, 31, Suppl. 1, 216.
300 Gyenis, G., Joubert, K., Radnóti, L. 2007 Physique, socio-economic factors, nutritional habits and intelligence. In: Bodzsar E. B., Zsakai, A. (Eds.) 2007 Growth and Ageing: Facts and Factors. Selected papers of the 15th Congress of the European Anthropological Association. Humanbiologia Budapestinensis, 31, 67-74.
301 Gyenis Gy. 2007 Homo neanderthalensis vagy Homo sapiens neanderthalensis. Ikertestvér vagy unokatestvér? Suba-lyuk. Neander-völgyi ősember a Bükkben. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és Cserépfalu Község Önkormányzata által rendezett Tudományos Emlékülés és Rendezvény, 2007. május 11-12., 5.
302 Joubert, K., Gyenis, G., Darvay, S., Ágfalvi, R. 2007 Secular trend in age at menarche in Hungary. 7. Kongress der Gesellschaft für Anthropologie e. V. Anthropologie - Eine Wissenschaft in der Öffentlichkeit, 10-14. September 2007, Freiburg im Breisgau, Abstracts, 119-121.
303 Gyenis, G., Joubert,K., Radnóti, L. 2007 Effects of maternal educational level on the body measurements and IQ of the young Hungarian males aged 18. 7. Kongress der Gesellschaft für Anthropologie e. V. Anthropologie - Eine Wissenschaft in der Öffentlichkeit, 10-14. September 2007, Freiburg im Breisgau, Abstracts, 93-95.
304 Korsós Z., Gyenis Gy., Penksza K. (szerk.): 2007 V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium "Kitaibel, a természettudós". 2007. szeptember 20-22. Előadáskötet, Magyar Biológiai Társaság - Dandera Bt., Budapest, 400.
305 Gyenis Gy. 2007. A neandervölgyi ember: ősember vagy zsákutca? In Korsós Z., Gyenis Gy., Penksza K. (szerk.): V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium: "Kitaibel, a természettudós". 2007. szeptember 20-22. Előadás-kötet, Magyar Biológiai Társaság - Dandera Bt., Budapest, 11-17.
306 Csukás A., Joubert K., Gyenis Gy., Hauspie, R. 2007 Fiúk néhány test-méretének minimális és maximális növekedési sebessége, azok életkorértékei, és a serdülőkor hossza az Országos Longitudinális Gyermeknövekedés-vizsgálat adatai alapján. In Korsós Z., Gyenis Gy., Penksza K. (szerk.): V. Kár-pát-medencei Biológiai Szimpózium: "Kitaibel, a természettudós". 2007. szep-tember 20-22. Előadáskötet, Magyar Biológiai Társaság - Dandera Bt., Buda-pest, 71-77.
307 Gyenis Gy., Joubert K. 2007 Fiatal magyar férfiak értelmi, probléma-megoldó képességét befolyásoló társadalmi-gazdasági tényezők. In Korsós Z., Gyenis Gy., Penksza K. (szerk.): V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium: "Kitaibel, a természettudós". 2007. szeptember 20-22. Előadáskötet, Magyar Biológiai Társaság - Dandera Bt., Budapest, 87-94.
308 Gyenis, G., Jobert, K. 2007 Nutritional status, nutritional habits and socioeconomic factors in 18-year-old male youth in Hungary. Iranian Journal of Pediatrics, Abstract Book of 19th International Congress of Pediatrics, Oct. 18-22, 207, Tehran, Iran, 16.
309 Gyenis, G., Joubert, K., Radnóti, L. 2007 Food intake habits, socioeconomic variables and nutritional status in young Hungarian males. Anthrop. Közl., 48, 45-52.
 
2008  
310 Gyenis Gy. 2008 100 éves "Dawson hajnalkori embere". The Explorer, IV. 2., 12.
 

 


 


Kutatási tevékenység

 

JELENLEGI ÉS KORÁBBI KUTATÁSI TERÜLETEK

1) a paleoantropológia terén
az ember evolúciója
avarkor
Honfoglalás-kor és Árpád-kor

2) a dermatoglifia terén
Duna-Tisza közi népességek
palócföldi népességek
dunántúli népességek
etnikai kisebbségek
veleszületett rendellenességek és betegségek

3) a növekedés és a testi fejlődés terén
szekuláris trend
testösszetétel és obesitas
a szocioökonomikus tényezők hatása a testi fejlettségre

4) az ergonómia terén
busz és trolibusz vezetőnők alkata
távolsági buszvezetők alkata

 

 


Oktatási tevékenység

 

1. Magyar nyelvű előadások, gyakorlatok és speciális előadások a graduális képzésben (a kötelező tárgyak *-gal jelôlve)

a) az ELTE Természettudományi Karán
1966-1990 Embertani gyakorlatok* - II. éves, illetve III. éves biológia-földrajz és biológia-kémia szakosoknak
1990-1992 Humánbiológiai gyakorlatok* - II. éves biológia-földrajz szakosoknak
1974-1990 Embertan és emberszármazástan* - II., illetve III. éves biológia-földrajz szakosoknak
1974- Embertani/humánbiológiai szaklaboratórium* - biológia tanárszakosoknak és biológus szakosoknak
1974- Bevezetés a dermatoglífiába - III.-V. éves biológia tanár és biológus szakosoknak
1984-1994 Antropológia - nem biológus (földrajz, geológus, geográfus, régész, néprajz és kulturális antropológus) sza-
kosoknak
1990- Osteológia és osteometria - III.-V. éves biológia tanár és biológus szakosoknak
1990- Emberföldrajz - II.-IV. éves földrajz és geográfus szakosoknak
1990- Primates evolúció - IV.-V. éves biológia tanár és biológus szakosoknak
1991- Humánbiológia* - II. éves, majd III., majd IV. éves biológia-tanár- és biológus szakosoknak
1997- Alkalmazott humánbiológia* - IV. éves biológus szakosoknak
1997- Primates evolúció* - IV. éves biológus szakosoknak

b) az ELTE Bölcsészettudományi Karán
1998-2000 Hominid evolúció* - II-IV. éves régész (ősrégész szakirány) szakos hallgatóknak

c) az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán
1988-1996 Antropológia* - I. éves biológia-földrajz,
biológia-kémia és biológiai-testnevelés szakosoknak
1997- Embertan és emberszármazástan* - IV. éves biológia-tanár szakosoknak

d) a Janus Pannonius Tudományegyetem Természettudományi Karán
1995-1999 Antropológia* - IV. éves biológia-tanár és biológus szakosoknak
1996-1999 Humánbiológia* - II. éves kiegészítő biológia-tanár szakosoknak

e) a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán
1993-1999 Fizikai antropológia* - II.-IV. éves őstörténet és kultúr-antropológia szakosoknak
2000 Humánbiológia* - II.-IV. éves őstörténet és kultúr-antropológia szakosoknak

e) az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán
1997-1998 Antropológia - II.-III. éves biológia tanár szakosoknak

2. Magyar nyelvű előadások a poszt-graduális képzésben

a) az ELTE Természettudományi Karán "Antropológus-humánbiológus" szakosító/szakírányú továbbképzésben
1990 és 1993 Primatológia* - I. éves hallgatóknak
1990 és 1993 Hominid evolúció* - I. éves hallgatóknak
1990 és 1993 Osteológia és osteometria* - I. éves hallgatóknak
1991 és 1994 Populációgenetika/Dermatoglyphia* - II. éves hallgatóknak

b) Doktori képzésben magyar nyelven ELTE TTK Biológiai Doktori Iskolája "Idegtudomány és humánbiológia" programjában
1994-2000 Osteológia-osteometria
1995-1996 Emberföldrajz
1996-1998 A humánbiológiai kormeghatározás módszerei
1997 és 2001 Primates ontogenezis
1997 és 2001 Primates evolúció
2002-2003 Recens primáták
2002-2003 A hominizáció problémái
2003-2004 A hominidák evolúciójának kritikus szakaszai
2005-2006 A rasszizmus természettudományi és társadalom-tudományi aspektusai

c) Doktori képzésben magyar nyelven a Miskolci Egyetemen a Mikovinyi Sámuel Földtudományi Doktori Iskolában
2004- A hominizáció problémái

d) Doktori képzésben angol nyelven (külföldön)
1991- Ph. D. Course in Auxology - Department of Biology, 2nd University of Rome "Tor Vergata":
The effect of socioeceonomic factors to the body development Brachycephalisation and debrachycephalisation

e) Pedagógus továbbképzések
1985-1998: a Biológus Tanszékcsoport biológia tanár-továbbképzésében:
"Emberré válás" tárgy
1975-1998: a fővárosi és a megyei Pedagógiai Intézetekben több, mint 100
továbbképző előadás megtartása biológia tanárok részére a humán-biológia tárgyköréből.

3. Egyéb oktatással kapcsolatos tevékenység

a) 1974- A Biológus Tanszékcsoport Oktatási/Tantervi Bizottsága tagsága
b) A vezetése alatt készült szakdolgozatok száma: 25.

TUDOMÁNYOS TOVÁBBKÉPZÉSI AKTÍVITÁS
6 természettudományi doktori disszertáció témavezetése
5 kandidátusi disszertáció bírálata
12 kandidátusi védés bíráló bizottsági tagsága
8 habilitációs védés bíráló bizottsági tagsága
6 hazai és külföldi Ph.D. értekezés bírálata
8 Ph.D. vizsgabizottsági elnökség és tagság
6 Ph.D. hallgató témavezetése

                      

ELTE TTK Embertani Tanszék
Pázmány Péter sétány 1/c. (4. emelet), 1117 Budapest, Web: http://antropologia.elte.hu/~anthrop
Tel.: (36-1) 381-2161, (36-1) 411 6500 (8061), Fax: (36-1) 381-2162