Karkus Zsolt
tanársegéd


Embertani Tanszék ELTE
1117 Budapest
Pázmány Péter sétány 1/c.
7-202. szoba

Tel.: (36-1) 411-6500/1701
E-mail: karkus@apaczai.elte.huFogadóórája: hétfő 10°°-12°°
Szakmai életrajz


Tanulmányok
1982-1986 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium, Budapest
1986-1991 biológia-kémia tanárszak, ELTE Természettudományi Kar, Budapest
2001-2003 pedagógus szakvizsga, ELTE Tanárképzési Koordinációs Központ, Budapest
2005- PhD hallgató, ELTE Természettudományi Kar, Biológia Doktori Iskola,
Idegtudományi és humánbiológia doktori program, Budapest

Végzettség
1991 biológia-kémia szakos tanár

Tudományos fokozat
MSc, ELTE, 1991

Munkahelyek
1991-2002 biológia-kémia szakos tanár, Budai Nagy Antal Gimnázium, Budapest
2002-2003 igazgatóhelyettes, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium, Budapest
2003- tanársegéd, ELTE TTK Embertani Tanszék, Biológia Szakmódszertani Csoport

Főbb kutatási területek
az iskoláskorú fiatalok testi fejlettségének kapcsolata az önértékeléssel és az iskolai sikerességgel; kompetenciaalapú biológiaoktatás; vizsgafeladatok fejlesztése

Konferencián való részvétel
2006: 15th Congress of the European Anthropological Association, Budapest

Nyelvtudás
angol (középfokú, C típusú nyelvvizsga, 2005)
francia (középfokú, C típusú nyelvvizsga, 1989)
francia (felsőfokú B típusú nyelvvizsga, 1991)

Tudományos közéleti tevékenység
2005- a Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztályának tagja
2005- a Magyar Biológiai Társaság Pedagógus Szakosztályának tagja


Publikációk - utolsó 10 év


2007
Karkus, Zs., Zsákai, A., Németh, Á., Bodzsár, É.B. (2007) Self-image and nutritional status in Hungarian adolescents. In: Bodzsár, É.B., Zsákai, A. (Eds) Growth and Ageing: Facts and Factros. Humanbiologia Budapestinensis, 31, 59-66.
Zsákai, A., Jakab, K., Karkus, Zs., Tóth, K., Kern, B., Vitályos, G.Á., Lichthammer, A., Balázsi, Sz., Gábor, Zs. (2007) New Hungarian national cut-off points of BMI for screening childhood underweight, overweight and obesity. Anthropologiai Közlemények, 48: 21-30
.

2006
Karkus, Zs., Zsákai, A., Németh Á., Bodnár, A., Bodzsár É. (2006) Self image and nutritional status in Hungarian adolescents. 15th Congress of the European Anthropological Association, Budapest. Abstracts, 3.49.

2005
Zsákai, A., Bodzsár, É.B., Jakab, K., Karkus, Zs. (2005) Changes in body composition by age in Hungarian children aged between 6 and 18 years. 6. Kongress der Gesellschaft für Anthropologie e.V. "Facetten der modernen Anthropologie", München, Germany. Abstracts, 132.
Karkus, Zs. (2005) A tanulás eszközei. In: Bodzsár, É. (szerk): Kézikönyv a biológiatanítás módszertanához. Egyetemi tankönyv, Trefort Kiadó, Budapest.
Borhidi Attiláné, Karkus, Zs. (2005) A tanítási óra. In: Bodzsár, É. (szerk): Kézikönyv a biológiatanítás módszertanához. Egyetemi tankönyv, Trefort Kiadó, Budapest.
Karkus, Zs. (2005) A tanítás tervezése. In: Bodzsár, É. (szerk): Kézikönyv a biológiatanítás módszertanához. Egyetemi tankönyv, Trefort Kiadó, Budapest.

2004
Karkus, Zs. (2004) A tankönyv. A Biológia Tanítása, Módszertani Folyóirat, 3 :10-20
Karkus, Zs. (2004) A környezeti tényezők tanításának elmélete és gyakorlata: a klimatikus adaptáció. A Biológia Tanítása, Módszertani Folyóirat, 2:19-22
Karkus, Zs., Jakab, K., Zsákai, A., Szmodis, M., Bodzsár, É. (2003) A testalkat és testösszetétel jellemzői és a szubjektív testkép. Anthropológiai Közlemények, 44: 97-104.

2003
Karkus, Zs. (2003) A testi fejlettség néhány szociopszichés hatása. Pedagógus szakvizsga záródolgozat, ELTE TKK, Budapest.

2002
Karkus, Zs. (2002) Eredettörténetünk változó képe. Természet Világa Természettudományi Közlöny, I 3: 100-105.
Karkus, Zs. (2002) Sulinet internetes biológia felvételi előkészítő. Szakmai anyag, http://www.sulinet.hu/cgi-bin/ba.cgi?f=/tovabbtan/felveteli/2001/index.html
Karkus, Zs. (2002) A lángész és a pernye. (Az emberi elme a játékfilmekben) Filmvilág Filmművészeti Folyóirat, 3: 28-32.

2001
Karkus, Zs. (2001) A felkészülés lehetőségei a biológia érettségi-felvételi vizsgákra az Internet segítségével. Előadás, Educatio 2001 Szakmai Kiállítás és Vásár, Budapest, BNV A- épület, november 10-11.
Karkus, Zs. (2001) Frankenstein siratja Monstrumot. (Biohazard-filmek) Filmvilág Filmművészeti Folyóirat, 12:34-37.


Kutatási tevékenység

 

Főbb kutatási területek
az iskoláskorú fiatalok testi fejlettségének kapcsolata az önértékeléssel és az iskolai sikerességgel; kompetenciaalapú biológiaoktatás; vizsgafeladatok fejlesztése

 


Oktatási tevékenység

Kurzus címe (óraszám, kredit)
Kurzuskód
A biológia tanításának elmélete I. (1+0, 1 kr)
bbtn1801
 
A biológia tanításának elmélete II. (2+0, 2 kr)
bbtn1901
 
Tantermi demonstrációs gyakorlatok (0+3, 2 kr)
bbtn5701
 
A biológia tanításának gyakorlata I. (0+3, 2 kr)
bbtn5802
 
A biológia tanításának gyakorlata II. (0+2, 2 kr)
bbtn5903
 
Biológia a közoktatásban (2+1, 2 kr)
bbtn5803
 
 

 

                      

ELTE TTK Embertani Tanszék
Pázmány Péter sétány 1/c. (4. emelet), 1117 Budapest, Web: http://antropologia.elte.hu/~anthrop
Tel.: (36-1) 381-2161, (36-1) 411-6500 (8061), Fax: (36-1) 381-2162