Kriska György
adjunktus


Embertani Tanszék ELTE
1117 Budapest
Pázmány Péter sétány 1/c.
7-205. szoba

Tel.: (36-1) 411-6500/1702
E-mail: kriska@ludens.elte.huFogadóórája: csütörtök 14°°-16°°
Szakmai életrajz


Felsőfokú t anulmányok
1983-1988 biológia-kémia szak, ELTE TTK, oklevél: biológia és kémia szakos középiskolai tanár

Munkahelyek

1991-2008 ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport, tanársegéd, tudományos segédmunkatárs, adjunktus
1988-1991 Babits Mihály Gimnázium, tanár


Tudományos minősítések

2000 doktori (PhD) fokozat elnyerése biológia tudományágban, Eötvös Loránd Tudományegyetem, minősítés: summa cum laude


Szakmai és egyetemi közéletben való részvétel

Az Oktatástechnológia és Oktatásmódszertan TDK kari felelőse (2004-tól)
Magyar Biológiai Társaság: Didaktikai Szakosztály tagja (2006-tól)
Magyar Biológiai Társaság: Állattani Szakosztály tagja (2007-tól)
Magyar Hidrológiai Társaság tagja (2007-től)
Országos Tudományos Diákköri Tanács Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szakmai Bizottság tagja (2007-től)
"A biológia tanítása - módszertani folyóirat" szerkesztőbizottsági tagja (2008-tól)

Elismerések

2001: A Művelődési Minisztérium és a Hundidac szövetség aranyérme az 2001. évi Hungarodidact taneszközvásáron
1999: A Művelődési Minisztérium és a Hundidac szövetség aranyérme az 1999. évi Hungarodidact taneszközvásáron
1997: A Művelődési Minisztérium és a Hundidac szövetség aranyérme az 1997. évi Hungarodidact taneszközvásáron
  A Művelődési Minisztérium és a Hundidac szövetség bronzérme az 1997. évi Hungarodidact taneszközvásáron


Kutatási pályázatok

2007-2011 Közvetlen és közvetett polarotaxis vizsgálata tegzeseknél és kétszárnyúaknál, OTKA kutatási pályázat (K-6468) - témavezető


Publikációk - utolsó 5 év


Referált tudományos folyóiratokban megjelent dolgozatok


Nemzetközi referált folyóiratokban megjelent cikkek

1 Kriska Gy., Andrikovics S. (1997) The life-history and gut content of Potamophylax nigricornis (Trichoptera, Limnephilidae). Opusc. Zool. Budapest, XXIX-XXX, 113-116.
2
Kriska Gy., Andrikovics S., Szitó A. (1998) Phenological data on a parasitic relationship between Electrogena lateralis (Curtis, 1834) (Ephemeroptera) and Symbiocladius rhithrogenae (Zavrel, 1924) (Chironomidae). Opusc. Zool. Budapest XXXI, 79-84.
3 Kriska Gy., Horvath G., Andrikovics S. (1998) Why do mayflies lay their eggs en masse on dry asphalt roads? Water-imitating polarized light reflected from asphalt attracts Ephemeroptera. Journal of Experimental Biology 200, 2273-2286 (SCI IF: 2,284).
4 Bernáth B., Szedenics G., Molnár G., Kriska Gy., Horváth G. (2001) Visual ecological impact of "shiny black anthropogenic products" on aquatic insects: oil reservoirs and plastic sheets as polarized traps for insects associated with water. Archives of Nature Conservation and Landscape Research 40/2, 87-107.
5 Bernáth B., Szedenics G., Molnár G., Kriska Gy., Horváth G. (2001) Visual ecological impact of a peculiar waste oil lake on the avifauna: dual-choice field experiments with water-seeking birds using huge shiny black and white plastic sheet. Archives of Nature Conservation and Landscape Research 40/1, 1-28.
6 Mizera F., Bernáth B., Kriska Gy., Horváth G. (2001) Stereo Videopolarimetry: Measuring and Visualizing Polarization Patterns in Three Dimensions. Journal of Imaging Science and Technology 45/4, 393-399 (SCI IF: 0,541).
7 Csabai Z., Boda P., Bernáth B., Kriska Gy., Horváth G. (2006) A 'polarisation sun-dial' dictates the optimal time of day for dispersal by flying aquatic insects. Freshwater Biology 51: 1341-1350 (SCI IF: 2,502).
8 Kriska Gy., Malik P., Csabai Z., Horváth G. (2006) Why do highly polarizing black burnt-up stubble-fields not attract aquatic insects? An exception proving the rule. Vision Research 46, 4382-4386 (SCI IF: 2,167).
9 Kriska Gy., Csabai Z., Boda P., Malik P., Horváth G. (2006) Why do red and dark-coloured cars lure aquatic insects? The attraction of water insects to car paintwork explained by reflection-polarization signals. Proceedings B of the Royal Society 273, 1667-1671 (SCI IF: 3,612).
10 Horváth G., Malik P., Kriska Gy., Wildermuth H. (2007) Ecological traps for dragonflies in a cemetery: attraction of Sympetrum species (Odonata: Libellulidae) by horizontally polarizing black gravestones. Freshwater Biology 52: 1700-1709 (SCI IF: 2,65).
11 Kriska Gy., Bernáth B., Horváth G. (2007) Polarotaxis in a mayfly that needs not search for water: polarotactic water detection in Palingenia longicauda (Ephemeroptera). Naturwissenschaften 94, 148-154 (SCI IF: 1,955).
12 Bernáth B., Kriska Gy., Horváth G. (2008) Insectivorous birds as insect indicators on plastic sheets attracting polarotactic aquatic insects. Acta Zoologica 53, 51-60
13 Kriska Gy., Barta A., Suhai B., Bernáth B., Horváth G. (2008) Do Brown Pelicans Mistake Asphalt Roads for Water in Deserts? Acta Zoologica 53, 29-37.
14 Kriska Gy., Malik P., Szivák I., Horváth G. (2008) Glass buildings on river banks as 'polarized light traps' for mass-swarming polarotactic caddis flies. Naturwissenschaften 95, 461-467 (SCI IF 2007: 1,955).
15 Kriska Gy., Majer J., Horváth L., Szivák I., Horváth G. (2008) Polarotaxis in tabanid flies and its practical significance. Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 18, 101-108.
16 Horváth G., Majer J., Horváth L., Szivák I., Kriska Gy. (2008) Ventral polarization vision in tabanids: horseflies and deerflies (Diptera: Tabanidae) are attracted to horizontally polarized light. Naturwissenschaften (in press) (SCI IF 2007: 1,955).
17 Malik P., Hegedűs R., Kriska Gy., Horváth G. (2008) Imaging polarimetry of glass buildings: why do verticalglass surfaces attract polarotactic insects? Appl. Opt. (in press) (SCI IF 2007: 1,701).
18 Sipöcz B., Hegedűs R., Kriska Gy., Horváth G. (2008) Spatiotemporal change of sky polarization during the total solar eclipse on 29 March 2006 in Turkey: polarization patterns of the eclipse sky observed by full-sky imaging polarimetry. Appl. Opt. (in press) (SCI IF2007: 1,701.

 

Hazai referált folyóiratokban megjelent cikkek

1 Bernáth B., Kriska Gy. (2000) Vízirovarok polarotaxisának vizsgálata a budapesti pakuratónál. Állattani Közlemények 85, 43-52.
2 Horváth G., Kriska Gy. (2000) Miért petéznek a kérészek száraz aszfaltutakra? Hidrológiai Közlöny 80/5-6, 357-359.
3 Kriska Gy. (2000) Polarotaxis a rovarvilágban. Állattani Közlemények 85, 17-27.
4 Kriska Gy., Andrikovics S. (2000) A kérészek vízdetektálási viselkedése, avagy miért petéznek a kérészek száraz aszfaltutakra? Állattani Közlemények 85, 29-42.
5 Kriska Gy., Andrikovics S. (2000) A házépítés ökológiai és evolúciós jelentősége tegzeseknél. A Potamophylax nigricornis (Pict.) (Trichoptera, Limnephilidae) lakócsőépítési stratégiája. Hidrológiai Közlöny 80/5-6, 321-322.
6 Kriska Gy., Andrikovics S., Szitó A. (2000) A Symbiocladius rhithrogene Kief. (Chironomida) és az Electrogena lateralis Curt. (Ephemeroptera) parazita életmenet vizsgálata. Hidrológiai Közlöny 80/5-6, 364-365.
7 Bernáth B., Szedenics G., Kriska Gy., Horváth G. (2001) A budapesti pakurató, mint madárcsapda: Egy nyíltszínű olajtározó vizuális ökológiai hatása a vízimadár faunára. Hidrológiai Közlöny 81/5-6, 319-321.
8 Kriska Gy. (2001) A Potamophylax rotundipennis (Brauer) (Trichoptera, Limnephilidae) lakócsőépítési stratégiája. Hidrológiai Közlöny 81/5-6, 403-404.
9 Kriska Gy., Bernáth B., Szedenics G., Horváth G. (2001) A budapesti pakurató, mint vízirovar csapda: Egy nyílt-színű olajtározó vizuális ökológiai hatása a vízirovar faunára. Hidrológiai Közlöny 81/5-6, 401-402.
10 Kriska Gy., Andrikovics S. (2001) A Potamophylax nigricornis (Pict.) és a Potamophylax rotundipennis (Bauer) (Trichoptera, Limnephilidae) lakócsőépítési stratégiája. Állattani Közlemények 86, 15-27.
11 Kriska Gy., Schmera D. (2002) A Potamophylax rotundipennis (Trichoptera, Limnephilidae) eltérő építőanyagú lakócsöveinek antipredációs jellemzői Dytiscus marginalis (Coleoptera, Dytiscidae) lárvákkal szemben. Hidrológiai Közlöny 82/I-XII, 73-75.
12 Kriska Gy., Andrikovics S. (2003) Az Electrogena lateralis Curt. kérészfajon élősködő Symbiocladius rhithrogene Kief. árvaszúnyog életmenetének vizsgálata. Állattani Közlemények 88, 109-116.
13 György K., Kriska Gy., Bardóczyné Székely E. (2005) A makrogerinctelen élőlényegyüttes változása a mederviszonyok és az antropogén hatások tükrében a Rák-patakban (Soproni-hegység, Hidegvíz völgy). Hidrológiai Közlöny 85/6, 42-42.
14 Kriska Gy., György K., Bardóczyné Székely E. (2005) Pontszerű gázolajszennyezés hatására bekövetkezett változások a makrogerinctelen élőlényegyüttes szerkezetében (Morgó-patak, Börzsöny-hegység, Kismaros). Hidrológiai Közlöny 85/6, 84-85.
15 Kriska Gy., Bernáth B., Horváth G. (2006) A tiszavirág (Palingenia longicauda, Ephemeroptera) fénypolarizáció alapú vízdetekciója: Van-e polarotaxisa a tiszavirágnak? Acta. Biol. Debr. Oecol. Hung 14, 151-162.

 

Magyar nyelvű tantárgypedagógiai cikkek

1 Andrikovics S., Kovács F., Kriska Gy. (1998): Az állatrendszertan helyéről a biológiai oktatás rendszerében. - Acta Acad. Agr 22/1, 124-130.
2 Kriska Gy. (2001) Az áramló vizek biológiai vízminősítése I. A biológia tanítása - módszertani folyóirat IX/4, 10-18.
3 Kriska Gy. (2001) Az áramló vizek biológiai vízminősítése II. A biológia tanítása - módszertani folyóirat IX/5, 9-15.
4 Kriska Gy. (2001) Kerek-világ. Újpesti Pedagógiai Szemle VII/2, 23.
5 Kriska Gy., Oláh Zs. (2001) Felvételi előkészítő füzetek - Biológia. Nemzeti Tankönyvkiadó 2001/3, 3-15.
6 Kriska Gy., Oláh Zs. (2001) Felvételi előkészítő füzetek - Biológia. Nemzeti Tankönyvkiadó 2001/4, 3-14.
7 Kriska Gy., Oláh Zs. (2001) Felvételi előkészítő füzetek - Biológia. Nemzeti Tankönyvkiadó 2001/5, 3-14.
8 Kriska Gy. (2002) A vízipók valóban csodapók. A biológia tanítása - módszertani folyóirat X/1, 30-31.
9 Kriska Gy. (2002) Építtessen tegzessel. A biológia tanítása - módszertani folyóirat X/2, 33-35.
10 Kriska Gy. (2003) A számítógép alkalmazása a biológia tanításában. A biológia tanítása - módszertani folyóirat XI/1, 11-13.
11 Magyar G., Kriska Gy. (2003) A számítógép alkalmazása a biológia tanításában II. A biológia tanítása - módszertani folyóirat XI/3, 19-25.
12 Kriska Gy. (2004) A Világháló alkalmazásának lehetőségei a biológia tanításában és tanulásában. A biológia tanítása - módszertani folyóirat XII/3, 21-30.
13 Kriska, Gy. (2004) Számítógép alkalmazása a biológia tanításában III., Flash animációk a Világhálón. A biológia tanítása - módszertani folyóirat XII/4, 26-27.
14 Kriska, Gy., Rigóczky, Cs. (2004) Forrás Tantárgyfüggetlen Oktatási Programcsomag. A biológia tanítása - módszertani folyóirat XII/5, 17-24.
15 Rigóczky Cs., Kriska Gy. (2004) Zsongárkodjunk I.! Tantárgyfüggetlen Oktatási Programcsomag. Mentor, Támpont, Tankönyv- és taneszközkritikai melléklet VI/3, 4-5.
16 Rigóczky Cs., Kriska Gy. (2004) Zsongárkodjunk II.! Tantárgyfüggetlen Oktatási Programcsomag. Mentor, Támpont, Tankönyv- és taneszközkritikai melléklet VI/4, 4-5.
17 Kriska Gy. (2005) A számítógép alkalmazása a biológia tanításában IV. A biológia tanítása - módszertani folyóirat XIII/2, 25-27.
18 Kriska Gy. (2008) Térhatású szemléltetés - térlátás és érzékcsalódások. A biológia tanítása - módszertani folyóirat XVI/1, 17-21.
19 Kriska Gy. (2008) Térhatású szemléltetés - 2D - 3D átalakítás. A biológia tanítása - módszertani folyóirat XVI/2, 12-15.

 

Önálló tudományos könyvek, tankönyvek, egyetemi jegyzetek, önálló népszerűsítő könyvek, tudományos és népszerűsítő könyvek részletei

Idegen nyelvű könyvek

1 Kriska Gy., Tittizer T. (2008) Wirbellose Tiere des Süßwassers. Ein Bestimmungsbuch. Weissdorn-Verlag Jena, p. 370 (megjelenés 2008. december).

Idegen nyelvű könyvfejezetek

1 Horváth G., Kriska Gy. (2008) Polarization vision in aquatic insects, polarization patterns of waters and polarized ecological traps. in Lancaster J., Briers R.A. (eds.) (2008) Aquatic Insects: Challenges to Populations. CABI, 204-229.

Magyar nyelvű tankönyvek, jegyzetek, népszerűsítő könyvek

1 Farkas J., Kriska Gy. (1998). Biológia tankönyv 15-16 évesek részére. Pauz Westerman Kiadó, Celdömölk. p. 1-145.
2 Kriska Gy. (1997). Rejtett dimenziók a természetben (módszertani füzet). Nodus Kiadó Veszprém, p. 1-44.
3 Kriska Gy. (1999). Újpest természeti értékei. - Flaccus Kiadó, p. 1-28.
4 Kriska Gy, Maklári J., Scheuer Zs. (2002) Gyertek velünk erdei iskolába! Flaccus Kiadó, 184. o. + CD-ROM.
5 Maklári J., Kriska Gy. (2002) Különleges probléma a szemét. Flaccus Kiadó, 63. o.
6 Andrikovics S., Kerekes J., Kriska Gy., Liszi J. (2003) A limnológia alapjai (főiskolai jegyzet) - Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger, 254. o. + CD-ROM melléklet.
7 Kriska Gy. (2003) Az édesvizek és védelmük. Műszaki Kiadó, 215. o.
8 Kriska Gy. (szerk.) (2003) Informatikai eszközök a biológia oktatásában - tanári kézikönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, 159. o.
9 Farkas J., Kriska Gy. (2003) Biológia 10. évfolyam. Pauz Westerman Kiadó, Celdömölk.
10 Kriska Gy. (2004) Vízi gerinctelenek - Élővilág Könyvtár, Kossuth Kiadó, 112. o.
11 Kriska Gy., Rigóczky Cs. (2004) Forrás Tantárgyfüggetlen Oktatási Programcsomag. Flaccus Kiadó, 50. o. + CD-ROM.
12 Zboray G., Kovács Zs., Kriska Gy., Molnár K., Pálfia Zs. (2005) Összehasonlító metszetanatómiai atlasz. Nemzeti Tankönyvkiadó, 302. o. + CD-ROM.
13 Kriska Gy. (2008) Édesvízi gerinctelenek - állathatározó. Nemzeti Tankönyvkiadó (in press).

Magyar nyelvű könyvfejezetek

1 Bernáth B., Kriska Gy. (2003): Szövegmagyarázat a "Fénypolarizáció és polarizációlátás" című számítógépes oktatási segédanyaghoz. in Kriska Gy. (szerk.) Informatikai eszközök a biológia oktatásában - tanári kézikönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, 91-102.
2 Kriska Gy. (2003): A számítógép alkalmazása a biológia tanításában. in Kriska Gy. (szerk.) Informatikai eszközök a biológia oktatásában - tanári kézikönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, 33-37.
3 Kriska Gy. (2003): Erdei iskolai programok, iskolai terepgyakorlatok. in Kriska Gy. (szerk.) Informatikai eszközök a biológia oktatásában - tanári kézikönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, 39-76.
4 Kriska Gy., Magyar G. (2003): Elemi populációnövekedés modellezése. in Kriska Gy. (szerk.) Informatikai eszközök a biológia oktatásában - tanári kézikönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, 107-116.
5 Kriska Gy., Schelb T. (2003): Vírusok, baktériumok - Internetböngésző. in Kriska Gy. (szerk.) Informatikai eszközök a biológia oktatásában - tanári kézikönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, 139-149.
6 Csúzdi Cs., Dózsa-Farkas K., Kriska Gy. (2005): Gyűrűsférgek. in Ujhelyi P. (szerk.) Élővilág Enciklopédia - A Kárpát-medence állatai. Kossuth Kiadó, 56-58.
7 Csősz S., Kun A, Kriska Gy., Móczár L., Merkl O., Papp L., Peregovits L., Ronkay L., Rózsa L., Szél Gy., Sziráki Gy., Tóth S., Vojnits A. (2005): Rovarok II. in Ujhelyi P. (szerk.) Élővilág Enciklopédia - A Kárpát-medence állatai. Kossuth Kiadó, 94-148.
8 Fehér Z., Kriska Gy. (2005): Puhatestűek. in Ujhelyi P. (szerk.) Élővilág Enciklopédia - A Kárpát-medence állatai. Kossuth Kiadó, 51-55.
9 Gubányi A., Kriska Gy., Mészáros F., Rózsa L. (2005): Laposférgek. in Ujhelyi P. (szerk.) Élővilág Enciklopédia - A Kárpát-medence állatai. Kossuth Kiadó, 44-47.
10 Kriska Gy. (2005): A Világháló alkalmazásának lehetőségei a biológia tanításában és tanulásában. in Bodzsár É. (szerk.) Kézikönyv a biológia tanítás módszertanához. Trefort Kiadó, 181-195.
11 Kriska Gy. (2005): Rákok. in Ujhelyi P. (szerk.) Élővilág Enciklopédia - A Kárpát-medence állatai. Kossuth Kiadó, 76-79.
12 Kriska Gy., Merkl O., Nagy B., Rózsa L., Szerényi G., Vásárhelyi T. (2005): Rovarok I. in Ujhelyi P. (szerk.) Élővilág Enciklopédia - A Kárpát-medence állatai. Kossuth Kiadó, 80-93.
13 Kriska Gy. (2006): Forrás Tantárgyfüggetlen Oktatási Programcsomag bemutatása. in Koreczné K. A. (szerk.) Esélyteremtés az oktatási informatika eszközeivel - tanári kézikönyv a 12-14 éves korosztály oktatásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, 96-105

0,5-2 oldalas magyar nyelvű könyvrészletek

1 Kriska Gy.: Szivacsok, mohaállatok, csalánozók 42-43 in Ujhelyi P. (szerk.) (2005) Élővilág Enciklopédia - A Kárpát-medence állatai. Kossuth Kiadó, 528. o.
2 Kriska Gy.: A búvárpók, 71 in Ujhelyi P. (szerk.) (2005) Élővilág Enciklopédia - A Kárpát-medence állatai. Kossuth Kiadó, 528. o.Konferencia kiadványok, konferencia összefoglalások, intézeti évkönyvek

Konferencia absztraktok

1 Andrikovics S., Kriska Gy., Móga J. (2001) A Berettyó vízgyűjtőjének felszínalaktani, hidrológiai és hidrobiológiai vizsgálata. A Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei (CD-ROM).
2 Kriska Gy. (2001) A Potamophylax rotundipennis (Brauer) (Trichoptera, Limnephilidae) lakócsőépítési stratégiája. (Előadás) Tihanyi Hidrobiológus Napok, 2001. október 3-5.
3 Kriska Gy., Schmera D. (2002) A Potamophylax rotundipennis (Trichoptera, Limnephilidae) eltérő építőanyagú lakócsöveinek antipredációs jellemzői Dytiscus marginalis (Coleoptera, Dytiscidae) lárvákkal szemben. (Előadás) Tihanyi Hidrobiológus Napok, 2002. október 2-4.
4 Andrikovics S., Kriska Gy., Cser B. (2005) Árvaszúnyog együttélések vizsgálata kérész lárvákon. (Poszter) II. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Pécs, 2005. április 14-15., kivonatok gyűjteménye 9. o.
5 György K., Kriska Gy., Bardóczyné Székely E. (2005) A makrogerinctelen élőlényegyüttes változása a mederviszonyok és az antropogén hatások tükrében a Rák-patakban (Soproni-hegység, Hidegvíz völgy). (Előadás) Tihanyi Hidrobiológus Napok, 2005. október 5-7.
6 Horváth G., Csabai Z., Boda P., Bernáth B., Gál J., Kriska Gy. (2005) Miért reggel, dél körül és alkonyatkor vándorolnak a vízi rovarok? (Előadás) II. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Pécs, 2005. április 14-15., kivonatok gyűjteménye 18. o.
7 Kriska Gy., Andrikovics S., Móga J. (2005) Előzetes ökológiai állapotfelmérés a Berettyó vízgyűjtőjén a Magyar Makrozoobenton Családtaxon Pontrendszer alkalmazásával. (Poszter) II. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Pécs, 2005. április 14-15., kivonatok gyűjteménye 19. o.
8 Kriska Gy., György K., Bardóczyné Székely E. (2005) A Morgó-patak (Börzsöny-hegység) makrogerinctelen élőlényegyüttesében bekövetkező változások monitorozása pontszerű gázolajszennyezés után. (Poszter) II. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Pécs, 2005. április 14-15., kivonatok gyűjteménye 20. o.
9 Kriska Gy., György K., Bardóczyné Székely E. (2005) Az Apátkúti-patak (Pilis-hegység) ökológiai állapotfelmérése a Magyar Makrozoobenton Családtaxon Pontrendszer alkalmazásával. (Poszter) II. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Pécs, 2005. április 14-15., kivonatok gyűjteménye 20. o.
10 Kriska Gy., György K., Bardóczyné Székely E. (2005) Pontszerű gázolajszennyezés hatására bekövetkezett változások a makrogerinctelen élőlényegyüttes szerkezetében (Morgó-patak, Börzsöny-hegység, Kismaros). (Előadás) Tihanyi Hidrobiológus Napok, 2005. október 5-7.
11 Horváth G., Malik P., Kriska Gy., Wildermuth H. (2006) Temetőben vizet kereső polarotaktikus Sympetrum flaveolum szitakötők viselkedése a fényt vízszintesen polarizáló fekete sírköveknél. (Előadás) III. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Göd, 2006. április 13-14., kivonatok gyűjteménye 24. o.
12 Kriska Gy., Bernáth B., Horváth G. (2006) A tiszavirág (Palingenia longicauda, Ephemeroptera) fénypolarizáció alapú vízdetekciója: Szüksége van-e polarotaxisra a tiszavirágnak? (Előadás) III. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Göd, 2006. április 13-14., kivonatok gyűjteménye 27-28. o.
13 Bernáth B., Kriska Gy., Horváth G. (2006) Insectivorous birds as insect indicators on plastic sheets attracting polarotactic aquatic insects. (Poster) Limnology and Waterbirds 2006. 5th Conference Working Group on Aquatic Birds of Sil Eger, Hungary. 26-30 August 2006.
14 Kriska Gy., Barta A., Suhai B., Bernáth, B., Horváth G. (2006) Do brown pelicans mistake asphalt roads for water in deserts? (Poster) Limnology and Waterbirds 2006. 5th Conference Working Group on Aquatic Birds of Sil Eger, Hungary. 26-30 August 2006.
15 Horváth G., Horváth L., Majer J., Kriska Gy. (2007) Pozitív polarotaxis nőstény és hím bögölyöknél: A párzó- és petézőhely közvetett vizuális fölismerése a vízről tükröződő vízszintesen poláros fény alapján. (Előadás) IV. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Tihany, 2007. április 12-13., kivonatok gyűjteménye 17-18. o.
16 Horváth G., Kriska Gy. (2007) Polarization Vision in Aquatic Insects, Polarization Patterns of Waters and Polarized Ecological Traps. Royal Entomological Society Ento '07 Annual National Meeting, The University of Edinburgh, 16-18 July 2007.
17 Kriska Gy., Malik P., Horváth G. (2007) Folyóparti "üvegpaloták" mint ökológiai csapdák: Hydropsyche pellucidula (Trichoptera) imágók vonzódása vízszintesen polarizáló függőleges üvegfelületekhez. (Előadás) IV. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Tihany, 2007. április 12-13., kivonatok gyűjteménye 20. o.
18 Horváth G., Malik P., Hegedűs R., Kriska Gy. (2008) Miért vonzódnak a tegzesek a függőleges üvegfelületekhez, miért szállnak rá és maradnak ott? (Előadás) V. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Nyíregyháza, 2008. április 10-12., kivonatok gyűjteménye 21-22. o.
19 Kriska Gy., Majer J., Horváth L., Szivák I., Kriska Gy. (2008) A bögölyök polarotaxisa és gyakorlati jelentősége. (Előadás) V. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Nyíregyháza, 2008. április 10-12., kivonatok gyűjteménye 26-27. o.

Konferencia kiadványok

1 Andrikovics S., Kriska Gy. (1990) Water insect structures as the types for Ecological Design. - 5th International Svedala Symposium on Ecological Design, 339-354.

Népszerűsítő cikkek

1 Kriska Gy. (1990). Víz alatti építők. Élet és Tudomány, 26. p. 816-817.
2 Kriska Gy. (1990). A búvárpók. Élet és Tudomány, 33. p. 1040-1041.
3 Kriska Gy. (1990). Formatervezett kérészlárvák. Természet Búvár, XLV/6. p. 41.
4 Kriska Gy. (1991). Kétfejű örvényféreg. Élet és Tudomány, 2. p. 48-49.
5 Kriska Gy. (1991). Hegyi patakok utcaseprői. Természet Búvár, XLVI/1. p. 41.
6 Kriska Gy. (1991). Édesvízi kagylóropogtató. Élet és Tudomány, 29. p. 912-913.
7 Kriska Gy. (1991). Mikrovilág (A kétpolipos medúza). Természet Búvár, XLVI/5. p. 16-17.
8 Kriska Gy. (1992). Vízminőségjelző víziméh. Természet Búvár, XLVII/3. p. 45.
9 Kriska Gy. (1992). Ragadozó pióca. Természet Búvár, XLVII/4. p. 45.
10 Kriska Gy. (1992). A családszerető búvárpók. Természet Búvár, XLVII/5. p. 45.
11 Kriska Gy. (1992). A puhatestűek réme: a csiganadály. Élet és Tudomány, 22. p. 688-689.
12 Kriska Gy. (1993). Ízeltlábú automaták. Élet és Tudomány, 35. p. 1232-1234.
13 Kriska Gy. (1993). Ragadozó vízi vadászok. Természet Búvár, XLVIII/2. p. 44-45.
14 Kriska Gy. (1994). Édesvízi Varázskönyv. Élet és Tudomány, 23. p. 715-717.
15 Scheuer Zs., Kriska Gy., Liszi J. (1994) Zöld hidra. Élet és Tudomány 13. p. 406-407.
16 Scheuer Zs., Kriska Gy., Liszi J. (1994) Csiganadály. Élet és Tudomány 14. p. 438-439.
17 Scheuer Zs., Kriska Gy., Liszi J. (1994) Bolharák. Élet és Tudomány 15. p. 470-471.
18 Scheuer Zs., Kriska Gy., Liszi J. (1994) Vízi ugróvillás. Élet és Tudomány 16. p. 502-503.
19 Scheuer Zs., Kriska Gy., Liszi J. (1994) Keringőbogár. Élet és Tudomány 19. p. 598-599.
20 Scheuer Zs., Kriska Gy., Liszi J. (1994) Vízi fátyolka. Élet és Tudomány 20. p. 630-631.
21 Scheuer Zs., Kriska Gy., Liszi J. (1994) Víziskorpió. Élet és Tudomány 21. p. 662-663.
22 Kriska Gy. (1995). Rákkülönlegesség a Városligeti-tóból. Természet Búvár, 2. p. 39.
23 Kriska Gy. (1995). Csáprágós vadászok. Élet és Tudomány, 21. p. 651-653.
24 Kriska Gy. (1995). A fantomlárva láthatóvá tétele. Élet és Tudomány, 48. p. 1516-1518.
25 Kriska Gy., Andrikovics S., Rab O. (1996) Árva-e az árvaszúnyog? Élet és Tudomány, 24. p. 752-753.
26 Kriska Gy. (1996). Térhatású természet. Élet és Tudomány, 51-52. p. 1669-1672.
27 Kriska Gy. (1997). Álarcos útonállók a víz alatt. Élet és Tudomány, 23. p. 724-725.
28 Kriska Gy. (1997). Fényképek sztereomikroszkóppal. Élet és Tudomány, 25. p. 780-781.
29 Kriska Gy. (1997). Térhatású természet - Gombanézőben. Élet és Tudomány, 51-52. p. 1649.
30 Kriska Gy. (1997). Növények testszerveződése (térhatású képsorozat). Nodus Kiadó Veszprém, p. 1-20.
31 Kriska Gy. (1997). Virágok és virágzatok (térhatású képsorozat). Nodus Kiadó Veszprém, p. 1-20.
32 Kriska Gy. (1997). Rovarok testszerveződése (térhatású képsorozat). Nodus Kiadó Veszprém, p. 1-20.
33 Kriska Gy. (1997). Természetes életközösségek (térhatású képsorozat). Nodus Kiadó Veszprém, p. 1-20.
34 Kriska Gy. (1998). Vízilepkék. Természet Magazin, 5. p.168.
35 Kriska Gy. (1998). A sárga árvacsalán. Élet és Tudomány, 40. p. 1278.
36 Kriska Gy. (1998). Papírhajó a csepptengeren. Élet és Tudomány, 51-52.: 1640-1641.
37 Rab O., Kriska Gy., Horváth G., Andrikovics S. (1998) Kérészek az aszfaltúton. Élet és Tudomány 35. p. 1107-1109.
38 Szedenics G., Horváth, G., Kriska Gy. (1998) Rovarok a pakuratóban. Élet és Tudomány 2, 48-50.
39 Kriska Gy. (1999). Édesvízi csalánozók. Természet Magazin, 1999/1 p. 35.
40 Kriska Gy. (1999). Az épített környezet ára, Újpest és az M0-s. Élet és Tudomány, 32. p. 1012-1014.
41 Kriska Gy. (1999). A homoktövis. Élet és Tudomány, 32. p. 1022.
42 Kriska Gy. (1999). Párzás a nádlevélen. Élet és Tudomány, 44. p. 1406.
43 Kriska Gy. (1999). Négyszínvirág. Élet és Tudomány, 45. p. 1438.
44 Kriska Gy. (1999). Tíz lábon a víz alatt. Természet Magazin, 7-8. p. 28.
45 Kriska Gy. (2000) Csíkbogár ebihalat zsákmányol. Élet és Tudomány 1, 30.
46 Kriska Gy. (2000) A Farkas erdő életközösségei - leporellók. Flaccus Kiadó.
47 Kriska Gy. (2001) Légnadrágos búvárharangok. Természet Búvár 56/2, 2-5.
48 Kriska Gy. (2001) "Zöld szigetek" Újpesten. A Farkaserdő életközösségei: fás társulások. Újpesti Helytörténeti Értesítő VIII/1-2, 22-23.
49 Kriska Gy. (2001) "Zöld szigetek" Újpesten. A Farkaserdő életközösségei: lápvilág. Újpesti Helytörténeti Értesítő VIII/3-4, 22-23.
50 Barta I., Kriska Gy. (2001). A fedőneve: ló. Vadon 6, 20-23.
51 Horváth G., Gál J., Pomozi I., Kriska Gy., Wehner R. (2001) Poláros pillantás az égre teljes napfogyatkozáskor. Fizikai Szemle 51/8, 229-238.
52 Kriska Gy. (2002) "Zöld szigetek" Újpesten. A Farkaserdő életközösségei: homokpusztagyep. Újpesti Helytörténeti Értesítő IX/1, 20-21.
53 Kriska Gy. (2002) "Zöld szigetek" Újpesten. A homoktövis élőhelye. Újpesti Helytörténeti Értesítő IX/2, 20-21.
54 Kriska Gy. (2002) "Zöld szigetek" Újpesten. A Mogyoródi-patak. Újpesti Helytörténeti Értesítő IX/3, 20-21.
55 Kriska Gy. (2002) "Zöld szigetek" Újpesten. A Csömöri-patak. Újpesti Helytörténeti Értesítő IX/4, 21-22.
56 Kriska Gy. (2002) A vízpart repülő virágai. Magyar Horgász LVI/8, 40-41.
57 Kriska Gy. (2002) Balatoni vízpróba - Láthatatlan strandtársaink. Természet Búvár 57/4, 16-18.
58 Kriska Gy: Árulkodó rovarszemek. 16-17 in Ujhelyi P. (2002) Élőlények a mikroszkóp alatt. Élővilág, Kossuth Kiadó 29, 1-31.
59 Kriska Gy: Két őselem határán. 18-19 in Ujhelyi P. (2002) Élőlények a mikroszkóp alatt. Élővilág, Kossuth Kiadó 29, 1-31.
60 Kriska Gy: Szájszerv-fegyverek. 20-21 in Ujhelyi P. (2002) Élőlények a mikroszkóp alatt. Élővilág, Kossuth Kiadó 29, 1-31.
61 Kriska Gy. (2002) Mikroszkópos rovaranatómia. 22-25 in Ujhelyi P. (2002) Élőlények a mikroszkóp alatt. Élővilág, Kossuth Kiadó 29, 1-31.
62 Kriska Gy. (2002) Vízi gerinctelenek. Élővilág, Kossuth Kiadó 36, 1-31.
63 Kriska Gy. (2003) "Zöld szigetek" Újpesten. A Szilas-patak. Újpesti Helytörténeti Értesítő X/1, 20-21.
64 Kriska Gy. (2003) "Zöld szigetek" Újpesten. A rákospalotai turjános. Újpesti Helytörténeti Értesítő X/2, 24-25.
65 Kriska Gy. (2003) "Zöld szigetek" Újpesten. A Palotai-sziget. Újpesti Helytörténeti Értesítő X/3, 22-23.
66 Kriska Gy. (2003) "Zöld szigetek" Újpesten. A Dunakeszi-tőzegtavak. Újpesti Helytörténeti Értesítő X/4, 22-23.
67 György K., Kriska Gy., Bardóczyné Székely E. (2004) Dízelolaj a Morgó-patakban. Élet és Tudomány 30, 934-936.
68 Kriska Gy., Móga, J. (2004) A Berettyó szennyezett útja. Természet Búvár 2004/4, 30-32.
69 Kriska Gy. (2004) Áramló vizek. Süni Magazin 2004/2, 30-33.
70 Kriska Gy. (2004) Újpesti patakok az ezredfordulón. Újpesti Helytörténeti Értesítő XI/1, 23.
71 Kriska Gy. (2004) Tanösvény a természetes élőhelyeken. Újpesti Helytörténeti Értesítő XI/2, 21-22.
72 Kriska Gy. (2004) Virágcsodák a Farkas-erdőben. Újpesti Helytörténeti Értesítő XI/3, 23.
73 Kriska Gy. (2004) Az őszi erdő díszei a gombák. Újpesti Helytörténeti Értesítő XI/4, 21.
74 Csabai Z., Boda P., Bernáth B., Gál J., Kriska Gy., Horváth G. (2005) Vízreszállás reggel, délben, este. Élet és Tudomány 49, 1550-1551.
75 Horváth G., Csabai Z., Boda P., Bernáth B., Gál J., Kriska Gy. (2005) A vízirovarok "polarizációs napórája". Élet és Tudomány 16, 496-499.
76 Kriska Gy. (2005) Megpezsdült vizek. Újpesti Helytörténeti Értesítő XII/1, 21-22.
77 Kriska Gy. (2005) Özönfajok Újpesten, 1. rész. Újpesti Helytörténeti Értesítő XII/2, 26-27.
78 Kriska Gy. (2005) Özönfajok Újpesten, 2. rész. Újpesti Helytörténeti Értesítő XII/3, 23-24.
79 Kriska Gy. (2005) Tízlábú hódítók a Dunában. Újpesti Helytörténeti Értesítő XII/4, 24.
80 Kriska Gy. (2005) Az élőbevonat lakói. Magyar Horgász LIX/7, 76-77.
81 Kriska Gy. (2006) Tízlábú hódítók. Élet és Tudomány 12, 370-371.
82 Kriska Gy., Malik P., Horváth G., Csabai Z., Boda P. (2006) Sarkított világ. A "legzöldebb" autó fehér és piszkos. Élet és Tudomány 61, 812-814.
83 Kriska Gy., Kiss T., Horváth G. (2006) "Kis kacsa fürdik, fekete tóban" - Továbbra is pusztít a pakura. Élet és Tudomány 61, 916-918.
84 Kriska Gy. (2006) A tiszavirág. Élet és Tudomány 61, 862.
85 Kriska Gy. (2006) Újpest és környékének természeti értékei a világhálón. Újpesti Helytörténeti Értesítő XIII/1, 24.
86 Kriska Gy. (2006) Veszélyben a Dunakeszi-tőzegtavak. Újpesti Helytörténeti Értesítő XIII/2, 23-24.
87 Kriska Gy. (2006) Rejtélyes rovarinvázió Újpesten. Újpesti Helytörténeti Értesítő XIII/3, 24.
88 Kriska Gy. (2006) Védekezés a csípőszúnyogok ellen I. Újpesti Helytörténeti Értesítő XIII/4, 23.
89 Bernáth B., Kriska Gy., Horváth G. (2007) Miért vonzódik egy gólya az autókhoz? Élet és Tudomány 36, 1123-1124.
90 Horváth G., Hegedűs R., Malik P., Bernáth B., Kriska Gy. (2007) Polarizációlátás és polarizációs ökológiai csapdák Természet Világa 138/11, 512-516.
91 Kriska Gy., Bernáth B., Horváth G. (2007) A tiszavirág rejtett polarotaxisa. Miként találnak vissza a folyóhoz? Élet és Tudomány 62, 880-883.
92 Kriska Gy. (2007) Interaktív feladatsor az újpesti virtuális tanösvényen. Újpesti Helytörténeti Értesítő XIV/1, 21-22.
93 Kriska Gy. (2007) Az újpesti vizekben való fürdőzés veszélyei. Újpesti Helytörténeti Értesítő XIV/2, 24-25.
94 Kriska Gy., Horváth G., Majer J., Szivák I., Horváth L. (2007) Poláros fénnyel a bögölyök ellen. Élet és Tudomány 49, 1549-1551.
95 Kriska Gy., Horváth G. (2008) Fényszennyező hidak a Dunán. Élet és Tudomány 20, 621-623.
96 Kriska Gy., Szivák I., Horváth G. (2008) Üvegpaloták mint ökológiai csapdák I. - Tegzesek tömegrajzása. Élet és Tudomány 29, 908-910.
97 Malik P., Hegedüs R., Horváth G., Kriska Gy. (2008) Üvegpaloták mint ökológiai csapdák II. - Vonzó üvegfelületek? Élet és Tudomány 30, (in press).

Film, CD-ROM

1 Kriska Gy. (1997). Vizek és vízpartok élővilága I. (70 perc). ELTE Videostúdió
2 Kriska Gy. (1999). Vizek és vízpartok élővilága II. (70 perc). ELTE Videostúdió
3 Kriska Gy. (2001) Újpest és környékének természeti értékei. (60 perc). Óceán TV
4 Kriska Gy. (2002) Észak-Pest természeti értékei. Flaccus Kiadó (multimédiás CD-ROM)
5 Kriska Gy. (2002) Biológiai vízminősítés - BISEL I. Green Pannónia Alapítvány (multimédiás CD-ROM)
6 Kriska Gy. (2003) Biológiai vízminősítés - BISEL II. Green Pannónia Alapítvány (multimédiás CD-ROM)
7 Kriska Gy. (2003) Az édesvizek gerinctelen állatai. Kossuth Kiadó (multimédiás CD-ROM)
8 Kriska Gy. (2006) Egészségnevelés. ELTE PPK (multimédiás CD-ROM)
9 Kriska Gy. (szerk.) (2008) Interaktív gombaismeret. Flaccus Kiadó (multimédiás CD-ROM)

 Kutatási tevékenység


Kutatási témák

Hidrobiológia, zoológia
1. Vízbe petéző rovarok vízdetektálási viselkedései
2. Antropogén környezeti hatások és a vízirovarok vízdetektálásának kapcsolata
3. Limnephilidae (Trichoptera) fajok életciklusa, lakócsőépítési stratégiái
4. Kérész (Electrogena lateralis) és árvaszúnyog (Symbiocladius sp.) parazita kapcsolata
5. Antropogén eredetű objektumok vizuálökológiai hatásainak vizsgálata

Oktatás módszertan
1. Új szemléltetési módszerek kipróbálása a közoktatásban (térhatású fotóanyagok, videofilmek,     multimédiás oktatóanyagok)
2. Oktatási programcsomagok készítése természetes életközösségek vizsgálatához - környezeti
    nevelés
3. Digitális oktatóanyagok fejlesztése
4. A makrogerinctelen élőlényegyüttes vizsgálatán alapuló biológiai vízminősítő módszer
    alkalmazása a közoktatásbanOktatási tevékenység

Alapképzés    
Kurzus címe (óraszám, kredit)
Kurzuskód
Segédanyag
A biológia tanításának elmélete I. (1+0, 1 kr)
bbtn1801
 
A biológia tanításának elmélete II. (2+0, 2kr)
bbtn1901
 
Tantermi demonstrációs gyakorlatok (0+3, 2kr)
bbtn5701
 
A biológia tanításának gyakorlata I. (0+3, 2kr)
bbtn5802
 
A biológia tanításának gyakorlata II. (0+2, 2kr)
bbtn5903
 
Biológia a közoktatásban EA (2+0, 2kr)
bbtn5803e
 
Biológia a közoktatásban (0+1, 0kr)
bbtn5803g
 
     

 

Egyéb oktatási feladatok
Az Oktatástechnológia és Oktatásmódszertan TDK kari felelőse

                      

ELTE TTK Embertani Tanszék
Pázmány Péter sétány 1/c. (4. emelet), 1117 Budapest, Web: http://antropologia.elte.hu/~anthrop
Tel.: (36-1) 381-2161, (36-1) 411-6500 (8061), Fax: (36-1) 381-2162