Teaching activity

Courses (hours, credits)
Code
Teacher
(courses with Hungarian title are taught in Hungarian, with English title are taught in English)
Biology (BSc)
• Alkalmazott humánbiológiai gyakorlat (0+1, 2 cr)
  - témakörök
bb1n4ab2 Zsákai Annamária
• Human biology (2+0, 2 cr)
  - material
  Zsákai Annamária
Biology, 10 semesters
• Embertan és emberszármazástan EA (TFK, 2+0) bbx11em1 Gyenis Gyula
Zsákai Annamária
• Humánbiológia (3+0, 3 cr) - hand outs bbbn1726 Bodzsár Éva
Gyenis Gyula
• Humánbiológia I EA (2+0, 2 cr) - hand outs bbtn1706 Bodzsár Éva
Gyenis Gyula
• Humánbiológia (2+0, 2 cr) bbte1620 Bodzsár Éva
Gyenis Gyula
• Humánbiológia II GY (0+2, 2 cr) - hand outs bbtn4706 Zsákai Annamária
• Human biology (3+0, 3 cr) bbba1726 Zsákai Annamária
A gyermek növekedése, érése es fejlődése bbbn1h09 Bodzsár Éva
Alkalmazott alkattan I (2+0, 2 cr) bbbn1h03 Zsákai Annamária
• Alkalmazott humánbiológia I (0+4, 4 cr) bbbn1h01 Bodzsár Éva
Zsákai Annamária
• Alkalmazott humánbiológia II (0+2, 2 cr) bbbn1h02 Bodzsár Éva
Zsákai Annamária
Antropogenetika (2+0, 2 cr) bbbn1h06 Bodzsár Éva
• Antropometriai gyakorlatok bbbn9019 Bodzsár Éva
Zsákai Annamária
• Dermatoglyphia (2+0, 2 cr) bbbn1h04 Gyenis Gyula
• Emberföldrajz (2+0, 2 cr) llln90621 Gyenis Gyula
• Humánökológia (2+0, 2 cr) baan1303 Bodzsár Éva
• Humánökológia (2+0, 2 cr) bbbn1h08 Bodzsár Éva
Primates evolúció EA (2+0, 2 cr) bbbn1h05 Gyenis Gyula
Osteologia és osteometria (0+2, 2 cr) bbbn9012 Zsákai Annamária
• Statisztikai módszerek a humánbiológiában
  (0+2, 2 cr)
bbbn90221 Bodzsár Éva
Zsákai Annamária
• Testösszetételt és testalkati típust becslő
   módszerek (2+0, 2 cr)
bbbn9018 Bodzsár Éva
Zsákai Annamária
PhD courses
• Adatkezelési és modellezési módszerek a
  humánbiológiában (2+0)
Bodzsár Éva
• A hominidák evolúciójának kritikus szakaszai (2+0) BIO/7/23E Gyenis Gyula
• A hominidák evolúciójának zsákutcái (2+0) BIO/7/24E Gyenis Gyula
• A honfoglalás kérdésköre a humánbiológiai
  szemszögéből (2+0)
Gyenis Gyula
• A pedagógia biológiai alapjai (3+0) PEE-141 Bodzsár Éva
H. Nagy Anna
• A primáták evolúciója (2+0) BIO/7/12E Gyenis Gyula
• Auxológia (2+0) BIO/7/29E Bodzsár Éva
Zsákai Annamária
• Alkalmazott antropometria (2+0) BIO/7/28E Bodzsár Éva
Zsákai Annamária
• A rasszfogalom természettudományi és
  társadalomtudományi aspektusai (2+0)
BIO/7/35E Gyenis Gyula
• Az anatómiailag modern Homo sapiens kialakulása
  és elterjedése (2+0)
BIO/7/22E Gyenis Gyula
• Az Európai miocén és pliocén kori ős emberszabású
  majmok (2+0)
Gyenis Gyula
• Biológiai életkor becslő módszerek gyakorlat (0+2) Bodzsár Éva
Zsákai Annamária
• Ember és környezete (2+0) Bodzsár Éva
• Értekezés készítés metodológiája (2+0) BIO/7/32E Bodzsár Éva
• Fejezetek a paleopatológia tárgyköréből (2+0) Marcsik Antónia
• Humán növekedés genetikája (2+0) BIO/7/33E Zsákai Annamária
• Humánökológia: Ember és környezete II. (2+0) BIO/7/31E Bodzsár Éva
Zsákai Annamária
• Longitudinális és transzverzális vizsgálatok
  feldolgozási modelljei (0+2)
Zsákai Annamária
• Longitudinális és transzverzális vizsgálatok
  feldolgozási modelljei II. (0+2)
Zsákai Annamária
• Paleopatológia BIO/7/34E Pap Ildikó
                      

Department of Biological Anthropology, Eötvös Loránd University
Pázmány Péter sétány 1/c (4th floor), 1117 Budapest, Web: http://antropologia.elte.hu/~anthrop
Tel.: (36-1) 381-2161, (36-1) 411-6500 (8061), Fax: (36-1) 381-2162