EMBERTANI TANSZÉK
Eötvös Loránd Tudományegyetem

2. ORSZÁGOS NÖVEKEDÉSVIZSGÁLAT 2003–2006
   
Vizsgálat vezetője  
Dr. Bodzsár Éva tszv. egyetemi tanár
ELTE Embertani Tanszék, 1117 Budapest, Pázmámy P. s. 1/c.
Tel.: (06-1) 381-2161, Fax: (06-1) 381-2162, E-mail: bodzsar@elte.hu
 
Vizsgálat eredményeit összefoglaló magyar- és angolnyelvű tanulmánykötet teljes anyaga letölthető:
Bodzsár, É., Zsákai, A. (2012) Magyar gyermekek és serdülők testfejlettségi állapota. Országos Növekedésvizsgálat 2003-2006. ELTE Embertani Tanszék, Budapest.
- eBook (elektronikus könyv formában, ennek zip változata)
- pdf változatban


A vizsgálatról röviden

Eiben Ottó professzor vezetésével 1982 és 1985 között zajlott az első országos reprezentatív növekedésvizsgálat, amely során csaknem negyvenezer 3-18 év közötti fiú és leány 18 testméret; fizikai erőnlétének becslésére használt 7 fizikai próba; a családok szociodemográfiai adatait gyűjtötték össze. Ez a vizsgálat megteremtette az alapot az egész országra jellemző növekedési és érési minta nemzedéki változásának nyomon követésére.
A húsz évvel ezelőtti helyszíneken végzett, 2003-ban elkezdett második országos reprezentatív növekedésvizsgálattal megállapíthattuk, milyen irányban módosították a gyermekek és ifjak biológiai státusát az elmúlt két évtized változásai. 2003-ban elkezdett vizsgálatainkat 2006 májusában fejeztük be. Összesen több, mint 25000 3-18 éves fiú és leány testfejlettségét vizsgáltuk az ország 19 megyéjében és Budapesten.


A második Országos Növekedésvizsgálat legfontosabb célkitűzései:

  •   Adatbázis létrehozása a 3-18 éves magyar gyermekek legfontosabb testfejlettségi, tápláltsági és fizikai státusának mutatóira a WHO (1995) ajánlásai alapján.
  •  A növekedési és érési mintázat szekuláris változásainak elemzése az 1983-1986 között végzett I. Országos Reprezentatív Növekedésvizsgálat (Eiben és mtsai 1991) eredményeivel való összehasonlító analízis alapján. Arra kerestük a választ, hogy az elmúlt húsz év alatt bekövetkezett jelentős szociális és gazdasági változások hatására módosult-e a 3-18 éves magyar gyermekek növekedési mintázata; a múlt század nyolcvanas éveiben még kimutatható pozitív szekuláris trend folytatódott, leállt, vagy megfordult az elmúlt húsz év alatt.
  •  A testi fejlettség legfontosabb mutatói alapján kidolgozott referencia értékeket megjelenítő térképek, görbék konstruálása a gyermek- és iskolaorvosok számára a gyermekek testfejlettségi, tápláltsági állapotának becslésére.
  •  A gyermekek testösszetételére, testalkatára vonatkozó referencia értékek megállapítása.
  •  A pubertáskori szexuális érés mutatói kialakulási idő-intervallumainak megállapítása.
  •  A gyermekek tápanyag-ellátottságának, táplálkozási szokásainak feltérképezése, különös tekintettel a tápanyag- és energiabevitel nemi különbségeire és életkori trendjeire.
  •   A gyermekek fizikai aktivitásának és a családok szociális jellemzőinek a gyermekek testfejlettségére gyakorolt hatásának elemezése; és annak megállapítása, hogy az ország különböző régióira jellemző sajátos szociális és gazdasági különbségek hogyan tükröződnek vissza a gyermekek testfejlettségi státusában.
  •  A 7-18 éves gyermekek lelki egészségének, pszichés stabilitásának szintjének, a stressz-tűrési és stressz-kezelési stratégiák felderítése.
  •  A testi fejlettség és a mentális egészség közötti kapcsolat elemzése.

 
Vizsgálat eredményeit bemutató tanulmányok:
(megtekinthetők az ELTE Embertani Tanszékén)
Bodzsár, É.B. (2006) Secular change in the growth and sexual maturation of Hungarian children. International Journal of Anthropology, 21(1); 25-32.
Bodzsár, É.B., Zsákai, A., Pápai, J., Susanne, C. (2006) Evolution séculaire de la croissance et de la maturation sexuelle en Hongrie. Antropo, 11; 93-110.
Bodzsár, É.B., Zsákai, A. (2007) Present state of secular trend in Hungary. In: Bodzsár, É.B., Zsákai, A. (Eds) New Perspectives and Problems in Anthropology. Cambridge Scholars Publisher, Newcastle, UK, 217-227.
Bodzsár, É.B., Zsákai, A. (2008) A magyar gyermekek növekedési mintázatának szekuláris változása. Anthropologiai Közlemények, 49; 75-93.
Bodzsár, É., Zsákai, A., Németh, A., Hricisák, L. (2009) Secular growth changes in the growth pattern of Budapest children. Anthropologiai Közlemények, 50: 49-60.
Jakab, K., Zsákai, A., Bodzsár, É.B. (2007) Sexual maturation and mental performance. Humanbiologia Budapestinensis, 31: 117-121.
Karkus, Zs., Zsákai, A., Németh, Á., Bodzsár, É.B. (2007) Self-image and nutritional status in Hungarian adolescents. Humanbiologia Budapestinensis, 31: 59-66.
Karkus, Zs., Zsákai, A., Bodzsár, É. (2009) Physical self-concept in relation of body shape in Hungarian adolescents. Anthropologiai Közlemények, 50: 75-80.
Karkus, Zs., Zsákai, A., Bodzsár, É. (2010) A szexuális érettségi státusz és a szubjektív énkép. Anthropologiai Közlemények, 51: 23-35.
Kern, B., Zsákai, A., Bodnár, A., Hornyák, G., Vitályos, G., Bodzsár, É. (2006) A serdülők testi fejlettsége, egészségi állapota és jólétérzete közötti kapcsolat vizsgálata. Anthropologiai Közlemények, 47; 75-83.
Lichthammer, A., Zsákai, A., Pápai, J., Bodzsár, É.B. (2007) A study of nutrient and energy intake in relation to body development in Hungarian children and adolescents. Humanbiologia Budapestinensis, 31: 47-52.
Szmodis, M., Zsákai, A., Jakab, K., Szmodis, I., Bodzsár, É.B. (2007) Why do the usual dispersion measures mislead in analysing somatotypes? Humanbiologia Budapestinensis, 31: 75-84.
Tóth, K., Zsákai, A., Bodnár, A., Hornyák, G., Vitályos, Á., Bodzsár, É. (2006) A fizikai aktivitás testformára és testösszetételre gyakorolt hatása. Anthropologiai Közlemények, 47; 67-74.
Vitályos, G.Á., Zsákai. A., Utczás, K., Bodzsár, É.B. (2010) Body shape as the mirror of the habitual physical activity. Anthropologiai Közlemények, 51: 59-67.
Zsákai, A., Bodzsár, É.B. (2007) The method dependent prevalence of overweight and obesity in children. Humanbiologia Budapestinensis, 31: 11-18.
Zsákai, A., Tóth, K., Antalovits, D., Jakab, K., Bodzsár, É. (2004) Szekuláris változások 4-18 éves egri gyermekek növekedésében és érésében. Anthropologiai Közlemények, 45; 41-49.
Zsákai, A., Jakab, K., Karkus, Zs., Tóth, K., Kern, B., Vitályos, G.Á., Lichthammer, A., Balázsi, Sz., Gábor, Zs. (2007) New Hungarian national cut-off points of BMI for screening childhood underweight, overweight and obesity. Anthropologiai Közlemények, 48; 21-30.
Zsákai, A., Tausz, K., Ágota, A., Bodzsár, É. (2009) The characteristics of the relationship between the body structure and the socio-demographic status of Hungarian children. Anthropologiai Közlemények, 50: 75-80.
Zsákai, A., Lichthammer, A., Bodzsár, É. (2010) Nutrient and energy intake profile of Hungarian children and adolescents. In: Bodzsár, É.B., Susanne, C. (Eds) Nutritional Factors in Past and Present Populations. Biennial Books of EAA, 6. Plantin Press, Budapest. 71-83.
 
   
Vizsgálat anyagából készített szakdolgozatok:
a szakdolgozatok témavezetője: Dr. Bodzsár Éva
(megtekinthetők az ELTE Embertani Tanszékén)
Antalovits Dániel: A testforma életkori változása
2005
Ágota Annamária: A testösszetétel és a szexuális érés ütemének hatása a vérnyomásra
2009
Árva Anasztázia: Óvodáskorú gyermekek tápláltsági állapota és táplálkozási jellemzői
2007
Balázs Szabina: Szocio-ökonómiai tényezők hatása a testösszetételre
2008
Bodnár Andrea: A magyar gyermekek nemi érésének jellemzői a XXI. század elején
2007
Bordi Linda: Tápláltsági állapot vizsgálata a XXI. század Magyarországában
2007
Gábor Zsuzsa: A testösszetétel változása a fejlődés során
2008
Gombos Nikolett:
2005
Hornyák Gábor: A testalkat életkori változásai
és nemi különbségei
2007
Hódi Bea: A testösszetétel néhány táplálkozási tényező függvényében
2006
Hricisák László: Budapesti gyermekek növekedési mintázatának szekuláris változása
2009
Kern Boglárka: A testi fejlettség hatása a serdülők
pszicho-szomatikus állapotára és életérzésére
2006
Menyhárt Eszter: Pest és Heves megyei gyermekek táplálkozási szokásai és tápláltsági állapota
2010
Péntek Zsófia: A túlsúlyosak és az elhízottak előfordulási gyakorisága a 3-18 éves magyar gyermekek körében
2008
Pintér Enikő: A serdülők önértékelésének alakulása a tápláltsági állapot és a testösszetétel mentén
2010
Pintér János Dániel: Különböző gazdasági régiókban élő gyermekek testfejlettségének összehasonlító elemzése
2009
Schwarczenberger Magdolna: 7-18 éves gyermekek tápláltsági állapota életmódjuk - táplálkozási szokásaik és fizikai aktivitásuk - függvényében
2010
Tóth Katalin: A testi fejlettség szomatopszichés aspektusai
2005
Tóth B. Katalin: Egri gyermekek szekuláris növekedésváltozása
2005
Vitályos Gábor Áron: A fizikai aktivitás hatása a testösszetételre
2007
Zimmermann Júlia: A pubertáskori növekedés és a nemi érés kapcsolata
2005
   

 

Vizsgálat anyagából készített tudományos diákköri munkák:
(megtekinthetők az ELTE Embertani Tanszékén)


ELTE TTK Biológus TDK, 2004
Antalovits Dániel: A testalkat életkori változása
Keszthelyi Magdolna: A testösszetevő komponensek életkori változása
II. helyezés
Tóth B. Katalin: Egri gyermekek szekuláris növekedésváltozása
különdíj
Tóth Katalin: A testi fejlettség szomatopszichés aspektusai
I. helyezés
Zimmermann Júlia: A pubertáskori növekedés és a nemi érés kapcsolata
III. helyezés
Országos Biológus TDK, Pécs, 2005
Antalovits Dániel: A testalkat életkori változása
Keszthelyi Magdolna: A testösszetevő komponensek életkori változása
Tóth B. Katalin: Egri gyermekek szekuláris növekedésváltozása
Tóth Katalin: A testi fejlettség szomatopszichés aspektusai
különdíj
Zimmermann Júlia: A pubertáskori növekedés és a nemi érés kapcsolata
I. helyezés
ELTE TTK Biológus TDK, 2005
Balázs Szabina: Szocio-ökonómiai tényezők hatása a testösszetételre
Bodnár Andrea: Szocio-ökonómiai tényezők hatása a testösszetételre
Gábor Zsuzsa: A testösszetétel életkori és nemi variabilítása
Hornyák Gábor: A nemi érés és a szomatotípus
Hódi Bea: A testösszetétel néhány táplálkozási tényező függvényében
Kern Boglárka: A testi fejlettség hatása a serdülők
pszicho-szomatikus állapotára és életérzésére
III. helyezés
Vitályos Gábor Áron: A fizikai aktívitás hatása a morfológiai testalkatra
II. helyezés
ELTE TTK Biológus TDK, 2006
Balázsi Szabina: A gyermekek testösszetétele és a család szocio-ökonómiai státusza
Bodnár Andrea: A magyar gyermekek nemi érésének jellemzői a XXI. század elején
III. helyezés
Bordi Linda: Tápláltsági állapot vizsgálata a XXI. század Magyarországában
Hornyák Gábor: A testalkat életkori változásai
és nemi különbségei
különdíj
Péntek Zsófia: A túlsúlyosak és az elhízottak előfordulási gyakorisága a 3-18 éves magyar gyermekek körében
Vitályos Gábor Áron: A fizikai aktivitás hatása a testösszetételre
I. helyezés
Országos Biológus TDK, Debrecen, 2007
Bodnár Andrea: A magyar gyermekek nemi érésének jellemzői a XXI. század elején
Hornyák Gábor: A testalkat életkori változásai
és nemi különbségei
I. helyezés
Vitályos Gábor Áron: A fizikai aktivitás hatása a testösszetételre
ELTE TTK Biológus TDK, 2007
Ali Dorottya: A szekuláris trend Magyarországon a XXI. században
Ágota Annamária: A tápláltsági állapot és a vérnyomás összefüggései a fejlődő gyermekeknél
Balázsi Szabina: Szocio-ökonómiai tényezők hatása a testösszetételre
I. helyezés
Gábor Zsuzsa: A testösszetétel változása a fejlődés során
II. helyezés
Hricisák László: Budapesti gyermekek növekedési mintázatának szekuláris változása
ELTE TTK Biológus TDK, 2008  
Ágota Annamária: A testösszetétel és a szexuális érés ütemének hatása a vérnyomásra
II. helyezés
Hricisák László: Budapesti gyermekek növekedési mintázatának szekuláris változása  
Országos Biológus TDK, Veszprém, 2009  
Ágota Annamária: A testösszetétel és a szexuális érés ütemének hatása a vérnyomásra
különdíj
Hricisák László: Budapesti gyermekek növekedési mintázatának szekuláris változása  
ELTE TTK Biológus TDK, 2010  
Masznyik Anikó: 10-16 éves gyermekek táplálkozásának mennyiségi összetétele és szexuális érettségi státusza közötti kapcsolat  
Schwarczenberger Magdolna: 7-18 éves gyermekek tápláltsági állapota életmódjuk függvényében
III. helyezés
Utczás Katinka: A 3-18 éves magyar gyer-mekek testalkatának vál-tozása az elmúlt 20 évben
I. helyezés
Országos Biológus TDK, Budapest, 2011  
Schwarczenberger Magdolna: 7-18 éves gyermekek tápláltsági állapota életmódjuk függvényében
III. helyezés
Utczás Katinka: A 3-18 éves magyar gyer-mekek testalkatának vál-tozása az elmúlt 20 évben
I. helyezés
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

                      

ELTE TTK Embertani Tanszék
Pázmány Péter sétány 1/c. (4. emelet), 1117 Budapest, Web: http://antropologia.elte.hu/~anthrop
Tel.: (36-1) 381-2161, (36-1) 411 6500 (8061), Fax: (36-1) 381-2162